Publikace

<<...7071727374...>>Jít na stranu: Potvrdit
Celkem nalezeno: 1506 záznamů
Znachor P., Hrubý P. (2000) Cell specific primary production and phagotrophy of phytoplankton in acidified lakes of Bohemian Forest. Silva Gabreta 4: 223-232..
Armengol J., García J., Comerma M., Romero M., Dolz J., Roura M., Han B., Vidal A., Šimek K. (1999) Longitudinal processes in canyon type reservoirs: the case of Sau (N. E. Spain). In: Tundisi, J. G., Straškraba, M. (eds.), Theoretical Reservoir Ecology and its Applications, pp. 313-345, International Institute of Ecology Brazilian Academy of Sciences and Backhuys Publishers.
Barbieri A., Veronesi M., Simona M., Malusardi S., Straškrabová V. (1999) Limnological survey in eight high mountain lakes located in Lago Maggiore watershed (Switzerland). Journal of Limnology 58: 179-192..
Borovec J., Hejzlar J. (1999) Fractionation of phosphorus, iron, aluminium and carbon in lake and reservoir sediments and its relations to sediment P-sorption characteristics. In: Lake 99, Sustainable Lake Management, 8th International Conference on the Conservation and Management of Lakes, Vol. I, S7A-3, 3 pp. Copenhagen, May 17-21, 1999. /Abstract/
Borovec J., Hejzlar J. (1999) Vliv sedimentů, morfologie a hydrologie na trofické poměry ve Skašovských jezerech (Effect of sediments, morphology and hydrology on trophic conditions in Skašovké Lakes). In: Sborník z 15. semináře Aktuální otázky vodárenské biologie, pp. 109-114. Praha, February 3-4, 1999, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost Praha.
Brandl Z. (1999) Book Review (Dumont, H. J. (ed.), Copepoda: Cyclopoida. Genera Cyclops, Megacyclops, Acanthocyclops. Guides to the Identification of the Microinvertebrates of the Continental Waters of the World, 1996, Vol. 10: 83 pp.) International Review of Hydrobiology 84: 48..
Dolan J., Šimek K. (1999) Diel periodicity in Synechococcus populations and grazing by heterotrophic nanoflagellates: Analysis of food vacuole contents. Limnology and Oceanography 44: 1565-1570..
Duigan C., Reid S., Monteith D., Bennion H., Seda J., Hutchinson J. (1999) The past, present and future of Llangorse Lake – a shallow nutrient-rich lake in the Brecon Beacons National Park, Wales, UK. Aquatic Conservation Marine and Freshwater Ecosystems 9: 329-341..
Hamsová K., Hejzlar J. (1999) Biologicky rozložitelné organické látky ve vodárenské nádrži Římov (Biodegradable organic substances in Římov Reservoir). In: Kalousková, N., Machula, T., Dolejš, P. (eds.), Sborník konference Pitná voda 1999, pp. 71-76. Tábor, May 31-June 3, 1999, W&ET Team Č. Budějovice.
Hartvich P., Kubečka J. (1999) Ztráty ryb procházejících turbínou údolní nádrže Lipno (Fish losses due to their turbine passage in the Lipno Reservoir). Bulletin VÚRH Vodňany 35: 85-90..
Hejzlar J., Borovec J., Porcal P., Dušek D. (1999) Nádrž Jordán: současný stav eutrofizace a návrh revitalizačních opatření (Jordán Reservoir: eutrophication status and possibilities of remediation). In: Kalousková, N., Machula, T., Dolejš, P. (eds.), Sborník konference Pitná voda 1999, pp.113-118. Tábor, May 31-June 3, 1999, W&ET Team Č. Budějovice.
Hejzlar J., Johanisová N. (1999) Má osvěta proti pracím práškům s fosforečnany smysl? (Has the campaign against phosphate detergents a sense?) Zpravodaj STUŽ 1: 43-45..
Hejzlar J., Růžička M., Diogo P. (1999) The use of water quality modelling for optimising operation of a drinking water reservoir. In: Vlasák, P., Filip, P., Chára, Z. (eds.), Problems in Fluid Mechanics and Hydrology, Vol. 2, Hydrology and Environmental Problems, pp. 475-482. Prague, June 23-26, 1999, Institute of Hydrodynamics AS CR, Prague.
Hejzlar J., Růžička M., Diogo P. (1999) Scénářová studie kvality vody v nádrži Římov s využitím modelu CE-QUAL-W2 (A scenrio study of water quality in Římov Reservoir). In: Kalousková, N., Machula, T., Dolejš, P. (eds.), Sborník konference Pitná voda 1999, pp. 91-98. Tábor, May 31-June 3, 1999, W&ET Team Č. Budějovice.
Hocking G., Hejzlar J., Borovec J. (1999) Modelling the sedimentation of inflow particulate matter in the longitudinal profile of a stratified reservoir. In: Vlasák, P., Filip, P., Chára, Z. (eds.), Problems in Fluid Mechanics and Hydrology, Vol. 1, Mechanics of Fluids and Disperse Systems, Rheology and Biomechanics, pp. 62-69. Prague, June 23-26, 1999, Institute of Hydrodynamics AS CR, Prague.
Ilinskaya N., Petrova N., Matěna J. (1999) The relationship between the level of inversion polymorphism and the type of water body, the season, and the year of observation in Chironomus plumosus L. (Diptera, Chironomidae). Russian Journal of Genetics 35: 908-917..
Komárková J., Laudares-Silva R., Senna P. (1999) Extreme morphology of Cylindrospermopsis raciborskii (Nostocales, Cyanobacteria) in the Lagoa do Peri, a freshwater coastal lagoon, Santa Catarina, Brazil. Algological Studies 94: 207-222..
Kopáček J., Hejzlar J., Porcal P., Nedoma J. (1999) Chemistry of Prášilské Lake and its tributaries during the 1998 summer temperature stratification. Silva Gabreta 3: 33-48..
Macek M., Martínez Pérez M., Hartman P., Castro Galván M., Ramírez García P. (1999) Zkušenosti s metodami kvantifikace Vibrio cholerae: příspěvek k poznání jeho pozice v přírodě (An experience with the methods of quantification of Vibrio cholerae: Contribution to the knowledge of its position in the environment). In: Sládeková, D. (ed.), Zborník referátov prednesených na seminári:Nové poznatky v mikrobioológii vody VII, pp. 35-40. Poprad, September 29-October 1, 1999, Československá spoločnosť mikrobiologická.
Matěna J., Kubečka J., Peterka J. (1999) Kvantitativní sledování larev candáta v údolní nádrži Lipno v letech 1995-1997 (Quantitative study of zander larvae in the Lipno Reservoir in 1995-1997). Bulletin VÚRH Vodňany 35: 75-84..
<<...7071727374...>>Jít na stranu: Potvrdit

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA