Publikace

Celkem nalezeno: 109 záznamů
Znachor P., Nedoma J. (2004) Cell specific primary production of autotrophic and mixotrophic phytoplankton in acidified lakes of the Bohemian Forest. Algological Studies 112: 141–155..
Brzáková M., Hejzlar J., Nedoma J. (2003) Phosphorus uptake by suspended and settling seston in a stratified reservoir. Hydrobiologia 504: 39–49..
Brzáková M., Hejzlar J., Nedoma J. (2003) [Phosphorus uptake by settling seston].Příjem fosforu sedimentujícím sestonem. In: Hucko, P. (ed.) Zborník prednášok z konferencie so zahraničnou účasťou Sedimenty vodných tokov a nádrží, Bratislava, April 15–16, 2003, Pobočka SVHS ZSVTS, Bratislava, pp. 62–70. ISBN 80–89062–20–2.
Horňák K., Mašín M., Jezbera J., Nedoma J., Šimek K. (2003) Vliv živin a predace prvoků na složení společenstva bakterií přeneseného z živinami bohatého do živinami chudého prostředí přehradní nádrže [Effects of nutrients and protozoan grazing on community composition of bacteria that were transferred from a nutri Acta Facultatis Ecologiae 10: 23–25..
Jezbera J., Nedoma J., Šimek K. (2003) Longitudinal changes in protistan bacterivory and bacterial production in two canyon-shaped reservoirs of different trophic status. Hydrobiologia 504: 115–130..
Mašín M., Horňák K., Jezbera J., Nedoma J., Šimek K. (2003) Vliv živin a predace prvoky na změny morfologie bakterií při manipulačních pokusech v nádrži Římov [Effects of nutrients and protozoan grazing on changes of bacterial morphology during manipulation experiments in Římov reservoir]. Acta Facultatis Ecologiae 10: 27–30..
Mašín M., Jezbera J., Nedoma J., Straškrábová V., Hejzlar J., Šimek K. (2003) Changes in bacterial community composition and microbial activities along the longitudinal axis of two canyon-shaped reservoirs with different inflowloading. Hydrobiologia 504: 99–113..
Nedoma J., Padisák J., Koschel R. (2003) Utilisation of 32P-labelled nucleotide- and non-nucleotide dissolved organic phosphorus by freshwater plankton. Archiv für Hydrobiologie Advances in Limnology 58: 87–99..
Nedoma J., Straškrábová V., Znachor P., Vrba J. (2003) Primary and bacterial production in three acidified lakes in the Bohemian Forest. Silva Gabreta 9: 53–70..
Nedoma J., Štrojsová A., Vrba J., Komárková J., Šimek K. (2003) Extracellular phosphatase activity of natural plankton studied with ELF97 phosphate: fluorescence quantification and labelling kinetics. Environmental Microbiology 5: 462–472..
Nedoma J., Vrba J., Štrojsová A., Šimek K., Znachor P. (2003) Možnosti využití analýzy obrazu při vyhodnocování mikrobiální biomasy a aktivity ve vzorcích přirozených vod [Use of image analysis for estimation of microbial biomass and activity in samples of natural aquatic ecosystems]. Acta Facultatis Ecologiae 10: 59–61..
Šimek K., Horňák K., Mašín M., Christaki U., Nedoma J., Weinbauer M., Dolan J. (2003) Comparing the effects of resource enrichment and grazing on a bacterioplankton community of a meso-eutrophic reservoir. Aquatic Microbial Ecology 31: 123–135..
Šimek K., Horňák K., Mašín M., Nedoma J., Weinbauer M. (2003) Faktory ovlivňující složení společenstev bakterioplanktonu [Factors shaping community composition of bacterioplankton] Acta Facultatis Ecologiae 10: 19–21..
Straškrábová V., Nedoma J., Šimek K., Vrba J. (2003) Pelagic microbial assemblages in oligotrophic mountain lakes. Acta Facultatis Ecologiae 10: 15–18..
Štrojsová A., Vrba J., Nedoma J. (2003) Extracelulární fosfatázy fytoplanktonu nádrže Římov [Extracellular phosphatases of the Římov reservoir phytoplankton]. Acta Facultatis Ecologiae 10: 65–68..
Štrojsová A., Vrba J., Nedoma J., Komárková J., Znachor P. (2003) Seasonal study of extracellular phosphatase expression in the phytoplankton of a eutrophic reservoir. European Journal of Phycology 38: 295–306..
Vrba J., Nedoma J., Kohout L., Kopáček J., Nedbalová L., Ráčková P., Šimek K. (2003) Massive occurrence of heterotrophic flaments in acidified lakes: seasonal dynamics and composition. FEMS Microbiology Ecology 46: 281–294 ..
Weinbauer M., Christaki U., Nedoma J., Šimek K. (2003) Comparing the effects of resource enrichment and grazing on viral production in a meso-eutrophic reservoir. Aquatic Microbial Ecology 31: 137–144..
Brzáková M., Hejzlar J., Nedoma J. (2002) Seston sedimentation and phosphorus uptake in a stratified reservoir. In: ResLim 2002, Extended Abstracts, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budějovice, August 12–16, 2002, Hydrobiological Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, Faculty of Biological Sciences University of South Bohemia: 54–57..
Horňák K., Mašín M., Nedoma J., Šimek K. (2002) Využití genetických sond při studiu bakterioplanktonu vodárenské nádrže Římov [Use of genetic probes to study bacterioplankton of Římov reservoir]. In: Ambrožová, J. (ed.), 18. seminář Aktuální otázky vodárenské biologie, Praha, February 6–7, 2002, VŠCHT, Praha, pp. 125–129. ISBN 80–7080–467–X.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA