MSc. Fran Kostanjšek

Funkce: Laboratorní technik / technička - Oddělení mikrobiální ekologie vody

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387 77 5883
E-mail: fran.kostanjsek@hbu.cas.cz
Místnost: 43

Publikace
Celkem nalezeno: 4 záznamů
Jelaska L.Š., Tatalović L.I., Kostanjšek F., Kos T. (2022) Ground beetle assemblages and distribution of functional traits in olive orchards and vineyards depend on the agricultural management practice. BioControl 67 : 275-286.
DOI: 10.1007/s10526-022-10133-x
Kozel P., Kostanjšek F. (2020) Šíření lesáka rumělkového (Cucujus cinnaberinus Scop.; Coleoptera: Cucujidae) v jižních Čechách. New records of flat bark beetle Cucujus cinnaberinus Scop. (Coleoptera: Cucujidae) in South Bohemia. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, 60 : 122-123.
Kostanjšek F., Šebek P., Baranová B., Šerić Jelaska L., Riedl V., Čížek L. (2018) Size matters! Habitat preferences of the wrinkled bark beetle, Rhysodes sulcatus, the relict species of European primeval forests. Insect Conservation and Diversity 11 : 545-553.
DOI: 10.1111/icad.12295
Rukavina I., Kostanjšek F., Jelaska S.D., Pirnat A., Šerić Jelaska L. (2018) Distibution and habitat suitability of two rare saproxylic beetles in Croatia – a piece of puzzle missing for South-Eastern Europe. iForest – Biogeosciences and Forestry 11 : 765-774.
DOI: 10.3832/ifor2753-011

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA