Publikace

<<12345...>>Jít na stranu: Potvrdit
Celkem nalezeno: 597 záznamů
Jarić I. (2022) Zapomenuté druhy vyhynou dvakrát. [Forgotten species go extinct twice.] Vesmír 4: 216-217.
Jarić I. (2022) Ochrana přírody opomíjí vodní houby. [Nature conservation neglects aquatic fungi.] Vesmír 101: 422-423.
Jarić I., Říha M., Souza A., Rabaneda Bueno R., Děd V., Gjelland K.Ø., Baktoft H., Čech M., Blabolil P., Holubová M., Jůza T., Muška M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Vejřík L., Vejříková I., Peterka J. (2022) Influence of internal seiche dynamics on vertical movement of fish. Freshwater Biology 67: 1543-1558.
DOI: 10.1111/fwb.13959
Jarić I., Roll U., Bonaiuto M., Brook B.W., Courchamp F. , Firth J.A., Gaston K., Heger T., Jeschke J.M., Ladle R., Meinard Y. , Roberts D.L. , Sherren K., Soga M., Soriano-Redondo A., Veríssimo D., Correia R.A. (2022) Societal extinction of species. Trends in Ecology and Evolution 37: 411-419.
DOI: 10.1016/j.tree.2021.12.011
Jůza T., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Sajdlová Z., Holubová M., Kočvara L., Kolařík T., Ribeiro de Moraes K., Muška M., Souza A., Vašek M., Říha M., Tušer M., Šmejkal M., Peterka J., Prchalová M., Kubečka J. (2022) Fish stock mass reduction is indicated in standard abundance and biomass estimates from gillnets and hydroacoustics. Fisheries Research 253: 106389.
DOI: 10.1016/j.fishres.2022.106389
Jůza T., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Holubová M., Hůda J., Kočvara L., Kolařík T., Muška M., Peterka J., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Tušer M., Vašek M., Vejřík L., Kubečka J. (2022) Odlovy nežádoucích druhů ryb z přehradních nádrží – Možnosti, efektivnost a ekonomické zhodnocení. [Ellimination of unwanted fish species from dam reservoirs - Possibilities, efficiency and economic evaluation.] Vodní nádrže 2022 148-153.
Jůza T., Kubečka J., Blabolil P., Holubová M., Kolařík T., Tušer M., Peterka J. (2022) Metodika regulačních odlovů nežádoucích druhů ryb v přehradních nádržích a jezerech. [Methodology of regulatory catches of undesirable fish lakes and reservoirs.] Book 51.
Kajgrová L., Blabolil P. (2022) Všežravec ve zlatohnědém kabátu - lín obecný. [Omnivore in a golden brown coat - tench.] Vodní hospodářství 11: 11-12.
Kajgrová L., Blabolil P., Drozd B., Roy K., Regenda J., Šorf M., Vrba J. (2022) Negative effects of undesirable fish on common carp production and overall structure and functioning of fishpond ecosystems. Aquaculture 549: 737811.
DOI: 10.1016/j.aquaculture.2021.737811
Kubečka J., Balk H., Blabolil P., Frouzová J., Kolařík T., Kratochvíl M., Muška M., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Soukalová K., Tušer M., Souza A., Vejřík L., Vejříková I. (2022) Methodology of monitoring fish communities in reservoirs and lakes. Book
Kubečka J., Balk H., Frouzová J., Muška M., Tušer M. (2022) Hydroacoustic surveys. In: Methodology of monitoring fish communities in reservoirs and lakes.
Kubečka J., Jůza T., Kočvara L. (2022) Tralová sestava. Užitný vzor. Úřad průmyslového vlastnictví ČR 36400.
Kubečka J., Soukalová K. (2022) Introduction: aims, strategies, and method selection for fish monitoring. In: Methodology of monitoring fish communities in reservoirs and lakes.
Latombe G., Lenzner B., Schertler A., Dullinger S., Glaser M., Jarić I., Pauchard A., Wilson J.R.U. , Essl F. (2022) What is valued in conservation? A framework to compare ethical perspectives. NeoBiota 72: 45-80.
DOI: 10.3897/neobiota.72.79070
Lennox R.J. , Sbragaglia V., Vollset K.W., Sortland L.K., McClenachan L., Jarić I., Guckian M.L., Ferter K., Danylchuk A.J., Cooke S.J., Arlinghaus R. , Twardek W.M. (2022) Digital fisheries data in the Internet age: Emerging tools for research and monitoring using online data in recreational fisheries. Fish and Fisheries 23: 926–940.
DOI: 10.1111/faf.12663
Martinez C., Pessi B.A., Bernard O. (2022) Optimal production of microalgae in the presence of grazers. Journal of Process Control 118 : 153–164.
DOI: 10.1016/j.jprocont.2022.09.001
Martinez C., Souza A., Kubečka J. (2022) Fish eradication in freshwater ecosystems by repeated fishing. IFAC PapersOnLine 55-20: 659–664.
DOI: 10.1016/j.ifacol.2022.09.171
Martins I., Guerra A., Leite N., Constantino E., Illari M.I., Souza A., Santos M.M., Ford A.T., Campos J. (2022) Life-history data of a key amphipod species from three NE Atlantic estuaries under different levels of anthropogenic pressure. Data in Brief 40: 107729.
DOI: 10.1016/j.dib.2021.107729
Martins I., Guerra A., Leite N., Constantino E., Illari M.I., Souza A., Santos M.M., Ford A.T., Campos J. (2022) Comparing production and life-history traits of a key amphipod species within and between estuaries under different levels of anthropogenic pressure. Marine Environmental Research 173: 105538.
DOI: 10.1016/j.marenvres.2021.105538
Nathan R., Monk C.T., Arlinghaus R. , Adam T., Alós J., Assaf M., Baktoft H., Beardsworth C.E., Bertram M.G., Bijleveld A.I., Brodin T., Brooks J.L., Campos-Candela A., Cooke S.J., Gjelland K.Ø., Gupte P.R., Harel R., Jeltsch F., Killen S.S., Hellström G., Klefoth T., Langrock R., Lennox R.J. , Lourie E., Madden J.R., Orchan Y., Pauwels I.S., Říha M., Roeleke M., Schlägel U., Shohami D., Signer J., Toledo S., Vilk O., Westrelin S., Whiteside M.A., Jarić I. (2022) Big-data approaches lead to an increased understanding of the ecology of animal movement. Science 375: eabg1780.
DOI: 10.1126/science.abg1780
<<12345...>>Jít na stranu: Potvrdit

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA