Datum: 07.08.2019

Český výzkum o environmentální DNA vzbudil zájem na mezinárodní konferenci

Jak dokáže být přesná environmentální DNA, když jde o složení ryb ve vodních nádržích? Jak se liší uměle odchovaní candáti od přirozeně rozmnožených v nádrži Lipno? Takové i další aktuality z výzkumu prezentovali před letními terénními pracemi hydrobiologové z Biologického centra AV ČR na mezinárodních konferencích.

Allan Souza se zúčastnil konference o sklerochronologii (určování fyzikálně-chemických změn zjistitelných na pevných strukturách, jako jsou například kosti či zuby živočichů) „5th International Sclerochronology Conference“ v termínu 16. – 20. června v chorvatském Splitu. Zde prezentoval aktuální výsledky z výzkumu rozdílů tvarů otolitů (ušních kamínků ryb) mezi uměle odchovanými candáty obecnými a candáty z přirozeného výtěru v nádrži Lipno. Konference se zúčastnilo 150 kolegů z 23 států.

 

Na první mezinárodní konferenci věnované pokrokům v přístupech využívajících environmentální DNA při studiu ekologie ryb a jejich managementu „Advances in eDNA-based Approaches to Fish Ecology and Management“ v termínu 15. – 19. července do anglického Hulluse vydal Petr Blabolil (na snímku vlevo).

Použití environmentální DNA umožňuje z jediné kapky vody určit, jaké druhy organismů se v daném prostředí vyskytovaly. Petr Blabolil ve svém příspěvku přinesl porovnání rybích společenstev, zjištěných za využití environmentální DNA  a s použitím tradičních metod odlovů. Konference se zúčastnilo 120 delegátů z 27 zemí.

Český příspěvek vzbudil značný zájem, neboť bylo kromě environmentální DNA použito nejširší spektrum klasických metod: bentické a pelagické tenatové sítě, plůdkový a adultní elektrolov, odlovy na šňůry a do zátahových sítí různých typů. Zahraniční kolegové ocenili náročnou práci a detailní informace, které máme o společenstvech nádrží Klíčava, Římov a Žlutice.

 

 

 

 

 

 

 

Lukáš Vejřík a Ivana Vejříková se svými prezentacemi o vlivu rybí býložravosti na ponořené rostliny a o invazivním chováním sumce velkého cestovali až na konferenci o migraci zvířecích druhů „Species on the Move Conference“ 22. - 26. července 2019 do Krugerova národního parku v Jihoafrické republice. Zde kromě obdivování typických afrických zvířat své výzkumy diskutovali s dalšími 250 vědci z 30 států.

  

Ivana Vejříková a Lukáš Vejřík.

 

Všechny příspěvky vzniklé v Biologickém centru měly pozitivní ohlasy. Na setkáních jsme získali cenné náměty k rozvoji témat i nabídky na spolupráce se zahraničními pracovišti.

Aktivní účast vědců na konferenci podpořil Jihočeský kraj z dotačního programu Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu. Výzkum je podpořen projektem NAZV QK1920011 „Metodologie kvantifikace dravých druhů ryb ve vodárenských nádržích pro optimalizaci managementu vodních ekosystémů“.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA