Datum: 30.07.2018

Jak se zkoumají ryby

Ryby jsou rozmanitá stvoření výborně adaptovaná na své vodní prostředí. Kam až tato rozmanitost sahá a jakými způsoby se ryby vodnímu prostředí přizpůsobují objasnil v sobotu 28.7. mladým, nadšeným zájemcům z Letního tábora s Přírodovědou Petr Blabolil. Nezůstalo ale pouze u teorie, mladí přírodovědci si na vlastní oči (a někdy i ruce) prohlédli velkého úhoře říčního, nepůvodního hlaváč černoústého se slunečnicí pestrou, nebo třeba původní hojně rozšířenou plotici obecnou, perlína ostrobřichého a okouna říčního. Jak se ryby zkoumají pak naznačili nejen praktické ukázky echolotu, vězence, šňůr a tenatových, vlečných i zátahových sít. V závěru si jeden takový pokusný odlov mohli všichni vyskoušet na vlastní kůži pomocí zátahové sítě a elektrického agregátu - tím se ryby na krátkou dobu omráčí, mohou se proměřit a poté opět vypustit nezraněné do vody. 

 

 
Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA