Datum: 24.05.2018

Potřebujeme více PET lahví

Děkujeme Vám velice, že sbíráte a nosíte prázdné PET lahve od nápojů. Tyto lahve, které jsou jinak civilizačním odpadem, byly shledány vhodným materiálem pro nadnášení plovoucích mokřadů, které mohou výrazně obohatit strukturovanost stanovišť našich nádrží. Nádoby, které jste nasbírali, se výrazně podílely na novém souostroví plovoucích ostrovů na nádrži Lipno poblíž Černé v Pošumaví.

Vzhledem k tomu, že potřebujeme vyzkoušet ještě další konstrukce, prosíme o další lahve, které v dalším teplém období určitě vypijete, ať se naše konstrukční linky mohou opět naplno rozběhnout. Prosíme o lahve o objemu 1 a více litrů, nemačkané, s víčky a ideálně bez etikety. Kontejnery na sběr lahví jsou umístěny na obou recepcích Biologického centra, tj. v areálu na Branišovské a v areálu Na Sádkách.

Pilotní pokus s plovoucími mokřady uskutečnili pracovníci Hydrobiologického ústavu BC AV ČR loni v červnu na přehradní nádrži Lipno. Nedaleko břehu se umístilo přibližně 50 čtverečních metrů plovoucích ostrůvků, na něž se navršil přirozený substrát odebraný ze břehu (písek s rašelinou) a poté zasadily vodní a mokřadní rostliny. Rostliny zakořenily a rychle se ujaly, nový ekosystém následně osidlují a využívají i další druhy vodních organismů, včetně mikroorganismů, bentosu, ryb a ptáků.

Výzkum probíhá v rámci projektu financovaném Technologickou agenturou ČR „Plovoucí zelené ostrovy, perspektivní alternativa pro zlepšení ekologického potenciálu a podporu rozvoje litorálních společenstev na vodních nádržích“. Projekt potrvá 4 roky.

 

 

 
Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA