Datum: 29.11.2017

Fotochemie a fosfor v povrchových vodách

Imobilizace rozpuštěného fosforu bakteriemi a částicemi vzniklými během fotochemického rozkladu přírodních organických látek mohou v pramenných oblastech přispívat k limitaci primární produkce fosforem.

Fotochemické pokusy sledující rozklad přírodních organických látek a následnou tvorbu nerozpuštěných agregátů byly prováděny v přírodních podmínkách. Ve vzorcích vystavených slunečnímu světlu byla pozorována zvýšená tvorba nerozpustných částic fosforu a organického uhlíku. Na základě stanovení počtu bakterií ve vzorku byl odhadnut podíl biotické a abiotické produkce nerozpustného fosforu. Podíl biotické produkce nerozpuštěného fosforu se pohyboval mezi 56 – 83 % v osvětlených vzorcích, v tmavých vzorcích to bylo 50 -90 %. Bez ohledu na překrývající se intervaly byla biotická i abiotická tvorba nerozpuštěného fosforu větší v osvětlených vzorcích. Tvorba nerozpustných částic fosforu a organického uhlíku byla ovlivněna charakterem přírodních organických látek, jako obsahem huminových látek nebo jejich „čerstvostí“. Domníváme se, že pozorovaná tvorba nerozpustných částic může přispívat k poklesu koncentrace rozpuštěného fosforu v pramenných oblastech s dostatečným přísunem půdních organických látek a tím fosforem limitovat primární produkci.     

Porcal, P., Kopáček, J. 2018. Photochemical degradation of dissolved organic matter reduces the availability of phosphorus for aquatic primary producers. Chemosphere 193, 1018–1026.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA