Datum: 23.11.2017

Kořist požírá svého dravce, ouklej versus bolen

Ve vztahu dravec - kořist se obvykle předpokládá, že dravec loví svou kořist, snižuje její početnost a zároveň z ní získává energii. Tento jednostranný vztah se ale může změnit, pokud je kořist schopná konzumovat raná stádia svého dravce.

To platí například u ryb ve vztahu bolen (Leuciscus aspius; dravec) - ouklej (Alburnus alburnus, kořist). Lepivé jikry vypouštěné boleny na trdlišti jsou dostupné pro ouklej jen po desítky vteřin, než se přichytí pevně na substrát a stanou se pro ouklej nedostupné. Přesto jsou jikry hojně konzumovány ouklejí, zejména ve vrcholu třecí sezóny bolena dravého. Záznam podvodních kamer odhalil, že pětina jiker je ulovena ouklejemi před dopadem na dno. Vysoká efektivita ouklejí může mít dopady na reprodukční úspěch bolenů dravých.

 

Ouklej obecná živící se jikrami bolena dravého na přehradní nádrži Želivka. Foto a video: Marek Šmejkal

 

Více podrobností naleznete v následující publikaci:

Šmejkal, M., Baran, R, Blabolil, P., Vejřík, L.,Prchalová, M., Bartoň, D, Mrkvička, T., Kubečka, J. (2017). Early life-history predator-prey reversal in two cyprinid fishes. Scientific Reports 7, 6924.  doi:10.1038/s41598-017-07339-w

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA