Publications

<<...2223242526...>>Go to page: Submit
Total found: 560 records
Hejzlar J., Hohausová E., Komárková J., Kopáček J., Peterka J., Duras J. (2005) Vodárenská nádrž Nýrsko – vliv makrofyt na jakost vody [Drinking water reservoir Nýrsko – influence of macrophytes on water quality]. In: Ambrožová, J., Tlustá, P. (eds.), Sborník konference Vodárenská biologie 2005. Praha, February 2–3, 2005, Vodní zdroje EKOMONITOR, Chrudim, ISBN 80–86832–07–4:pp. 173–179.
Čech M., Čech P. (2004) Vliv povodní na ichtyofaunu Štěpánovského potoka [The effect of floods on the ichthyofauna of Štěpánovský stream]. In: Vykusová, B. (ed.), VII. Česká ichtyologická konference, sborník příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí. Vodňany, May 6–7, 2004, Jihočeská univerzita, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, Vodňany, ISBN 80–85887–50–9:pp. 171–174.
Draštík V., Kubečka J., Šovčík P. (2004) Hydrology and angler’s catches in the Czech reservoirs. Ecohydrology & Hydrobiology 4: 429–439..
Draštík V., Kubečka J., Šovčík P. (2004) Rybářství v nádržích s rozdílným ekohydrologickým režimem [Fishery in reservoirs with different ecohydrology]. In: Vykusová, B. (ed.), VII. Česká ichtyologická konference, sborník příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí. Vodňany, May 6–7, 2004, Jihočeská univerzita, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, Vodňany, ISBN 80–85887–50–9:pp. 180–185.
Frouz J., Ali A., Frouzová J., Lobinske R. (2004) Horizontal and vertical distribution of soil macroarthropods along a spatio-temporal moisture gradient in subtropical central Florida. Environmental Entomology 33: 1282–1295..
Frouzová J., Kubečka J. (2004) Changes of acoustic target strength during juvenile perch development. Fisheries Research 66: 355–361..
Frouzová J., Kubečka J., Matěna J. (2004) Acoustic scattering properties of freshwater invertebrates. In: Simons D.G. (ed.), Proceedings of the Seventh European Conference on Underwater Acoustic (ECUA 2004), Delft University of Technology, ISBN 90–5986–079–9, Volume I.:pp. 319–324.
Hejzlar J., Kaštovská K., Seďa J., Znachor P., Jarošík J., Haider Z. (2004) Obnova vodního ekosystému a kvality vody ve vodárenské nádrži Římov po povodni v roce 2002 [Restoration of aquatic ecosystem and water quality in the drinking-water reservoir Římov after the flood in 2002]. In: Ambrožová, J. (ed.), Sborník konference Vodárenská biologie 2004. Praha, February 4–5, 2004, Vodní zdroje EKOMONITOR, Chrudim, ISBN 80–903203–9–2:pp. 62–67.
Hladík M., Kubečka J. (2004) The effect of water level fluctuation on tributary spawning migration of reservoir fish. Ecohydrology & Hydrobiology 4: 449–457..
Kratochvíl M., Kubečka J., Matěna J. (2004) Distribuce a diverzita plůdku ryb v různých habitatech údolní nádrže Slapy [Distribution and diversity of fish fry in different habitats of the Slapy reservoir]. In: Lusk, S., Lusková, V., Halačka, K. (eds.), Biodiverzita ichtyofauny České republiky (V), Brno. November 4, 2003, Ústav biologie obratlovců AV ČR Brno a AOPK ČR Praha, ISBN 80–903329–2–7:pp. 107–112.
Kubečka J., Kratochvíl M., Čech M., Matěna J., Draštík V. (2004) Za tajemstvím slapských odrazových vrstev [Secrets of acoustic scattering layers of the Slapy reservoir]. Rybářství 36–37..
Kubečka J., Prchalová M., Hladík M., Vašek M., Říha M. (2004) Vliv katastrofální povodně na složení rybí obsádky údolní nádrže Římov [Effect of catastrophic flooding on the composition of the fish stock of the Římov reservoir]. In: Lusk, S., Lusková, V., Halačka, K. (eds.), Biodiverzita ichtyofauny České republiky (V). Brno, November 4, 2003, Ústav biologie obratlovců AV ČR Brno a AOPK ČR Praha, ISBN 80–903329–2–7:pp. 129–135.
Matěna J., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Kratochvíl M., Kubečka J., Peterka J., Vašek M. (2004) Distribution of young-of-the-year percids in European reservoirs. In: Barry, T.P., Malison, J.A. (eds.), Proceedings of PERCIS III, The Third International Percid Fish Symposium. Madison, July 20–24, 2003, University of Wisconsin, Madison:pp. 109–110.
Matěna J., Matěnová V. (2004) Pakomárovití (Diptera: Chironomidae) [Chironomids (Diptera: Chironomidae)]. In: Papáček M. (ed.), Biota Novohradských hor:modelové taxony, společenstva a biotopy. Jihočeská univerzita, České Budějovice, ISBN 80–7040–756–5:pp. 145–148.
Matěnová V., Matěna J. (2004) Ichtyofauna hraničního úseku řeky Malše [Ichtyofauna of the border Malše River]. In: Lusk, S., Lusková, V., Halačka, K. (eds.), Biodiverzita ichtyofauny České republiky (V). Brno, November 4, 2003, Ústav biologie obratlovců AV ČR Brno a AOPK ČR Praha, ISBN 80–903329–2–7:pp. 145–150.
Matěnová V., Matěna J. (2004) Mihule potoční (Lampetra planeri) [Brook lamprey (Lampetra planeri)]. In: Papáček M. (ed.), Biota Novohradských hor:modelové taxony, společenstva a biotopy. Jihočeská univerzita, České Budějovice, ISBN 80–7040–756–5:pp. 149–155.
Matěnová V., Matěna J. (2004) Ryby (Actinopterygii) v tekoucích vodách [Fish (Actinopterygii) in running waters]. In: Papáček M. (ed.), Biota Novohradských hor:modelové taxony, společenstva a biotopy. Jihočeská univerzita, České Budějovice, ISBN 80–7040–756–5:pp. 156–166.
Peterka J., Vašek M., Kubečka J., Hladík M., Hohausová E. (2004) Drift of juveniles after riverine spawning of fishes from the Římov reservoir, Czech Republic. Ecohydrology & Hydrobiology 4: 459–468..
Prchalová M., Kubečka J. (2004) Are percid fish overestimated by gillnet sampling? In: Barry, T.P., Malison, J.A. (eds.), Proceedings of PERCIS III, The Third International Percid Fish Symposium. Madison, July 20–24, 2003, University of Wisconsin, Madison:pp. 121–122.
Šimek K., Jezbera J., Horňák K., Vrba J., Seďa J. (2004) Role of diatom-attached choanoflagellates of the genus Salpingoeca as pelagic bacterivores. Aquatic Microbial Ecology 36: 257–269..
<<...2223242526...>>Go to page: Submit

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Hydrobiology
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search