Publications

Total found: 83 records
Hladík M., Kubečka J., Mrkvička T., Čech M., Draštík V., Hohausová E., Matěna J., Matěnová V., Kratochvíl M., Peterka J., Prchalová M., Vašek M. (2008) Effects of the construction of a reservoir on the fish assemblage in an inflow river. Czech Journal of Animal Science 53: 537-547.
Kratochvíl M., Kubečka J., Vašek M., Jůza T., Draštík V., Frouzová J., Jarolím O. (2008) Ichtyologický průzkum největšího rakouského jezera [Ichthyologic survey of the largest Austrian lake]. Rybářství 7: 76-78.
Kubečka J., Pivnička K., Jankovský M., Draštík V., Hladík M. (2008) POJEM RYBÁŘSKÉHO ÚSILÍ aneb Proč zapisovat i neúspěšné docházky [Notion of fishing effort or why to note even unsuccessfull catching time]. Rybářství 5: 14-15.
Prchalová M., Kubečka J., Vašek M., Peterka J., Seďa J., Jůza T., Říha M., Jarolím O., Tušer M., Kratochvíl M., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Hohausová E. (2008) Distribution patterns of fishes in a canyon-shaped reservoir. Journal of Fish Biology 73: 54-78.
Říha M., Kubečka J., Mrkvička T., Prchalová M., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Hladík M., Hohausová E., Jarolím O., Jůza T., Kratochvíl M., Peterka J., Tušer M., Vašek M. (2008) Dependence of beach seine net efficiency on net length and diel period. Aquatic Living Resources 21: 411-418.
Čech M., Kubečka J., Frouzová J., Draštík V., Kratochvíl M., Jarošík J. (2007) Impact of flood on distribution of bathypelagic perch fry layer along the longitudinal profile of large canyon-shaped reservoir. Journal of Fish Biology 70: 1109–1119..
Čech M., Kubečka J., Frouzová J., Draštík V., Kratochvíl M., Matěna J., Hejzlar J. (2007) Distribution of the bathypelagic perch fry layer along the longitudinal profile of two large canyon-shaped reservoirs. Journal of Fish Biology 70: 141–154..
Kubečka J., Matěna J., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Hohausová E., Jarolím O., Jůza T., Kratochvíl M., Muška M., Peterka J., Prchalová M., Říha M., Tušer M., Vašek M. (2007) Jak vlastně studovat rybí obsádky našich velkých nádrží? [How shall we study the fish stock of our large water reservoirs?]. In: Švátora, M. (ed.), X. česká ichtyologická konference, sborník referátů z vědecké konference s mezinárodní účastí, Praha, June 26–27, 2007. Univerzita Karlova, Praha, ISBN 978–80–86561–82–0:pp. 92–94.
Draštík V., Kubečka J., Jůza T., Jarolím O., Hladík M., Kratochvíl M., Prchalová M., Říha M., Tušer M. (2006) Diverzita a prostorová distribuce tohoročního plůdku v nádržích vltavské kaskády [Fish diversity and spatial distribution of YOY fish in Vlatava cascade reservoirs]. In: Lusk, S., Lusková, V. (eds.), Biodiverzita ichtyofauny České republiky (VI). Brno, November 8, 2005, Ústav biologie obratlovců AV ČR, ISBN 80–903329–6–X: pp. 29–34.
Jůza T., Kubečka J., Čech M., Draštík V., Jarolím O., Peterka J., Vašek M. (2006) Snímkování pelagických plůdkových společenstev ryb nádrží pomocí tralů [Sampling of the offshore fry fish communities of reservoirs by trawls]. In: Lusk, S., Lusková, V. (eds.), Biodiverzita ichtyofauny České republiky (VI). Brno, November 8, 2005, Ústav biologie obratlovců AV ČR, ISBN 80–903329–6–X: pp. 71–78.
Kubečka J., Čech M., Říha M., Jůza T., Frouzová J., Draštík V., Hladík M., Kratochvíl M., Prchalová M., Tušer M., Vašek M. (2006) Rybí obsádka nádrže Orlík po prvních létech provozu jaderné elektrárny Temelín [Fish stock of the Orlík Reservoir after first years of operation of Temelín Nuclear power plant]. In: Hanslík, E., Miller, B.(eds.), Sborník XIX. konference Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství. Č. Budějovice, May 10–11, 2006, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Praha, ISBN 80–02–01841–9: pp. 85–96.
Čech M., Kratochvíl M., Kubečka J., Draštík V., Matěna J. (2005) Diel vertical migrations of bathypelagic perch fry. Journal of Fish Biology 66: 685–702..
Draštík V., Kubečka J. (2005) Fish avoidance of acoustic survey boat in shallow waters. Fisheries Research 72: 219–228..
Draštík V., Kubečka J., Šovčík P. (2004) Hydrology and angler’s catches in the Czech reservoirs. Ecohydrology & Hydrobiology 4: 429–439..
Draštík V., Kubečka J., Šovčík P. (2004) Rybářství v nádržích s rozdílným ekohydrologickým režimem [Fishery in reservoirs with different ecohydrology]. In: Vykusová, B. (ed.), VII. Česká ichtyologická konference, sborník příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí. Vodňany, May 6–7, 2004, Jihočeská univerzita, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, Vodňany, ISBN 80–85887–50–9:pp. 180–185.
Kubečka J., Kratochvíl M., Čech M., Matěna J., Draštík V. (2004) Za tajemstvím slapských odrazových vrstev [Secrets of acoustic scattering layers of the Slapy reservoir]. Rybářství 36–37..
Matěna J., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Kratochvíl M., Kubečka J., Peterka J., Vašek M. (2004) Distribution of young-of-the-year percids in European reservoirs. In: Barry, T.P., Malison, J.A. (eds.), Proceedings of PERCIS III, The Third International Percid Fish Symposium. Madison, July 20–24, 2003, University of Wisconsin, Madison:pp. 109–110.
Vašek M., Kubečka J., Peterka J., Čech M., Draštík V., Hladík M., Prchalová M., Frouzová J. (2004) Longitudinal and vertical spatial gradients in the distribution of fish within a canyon-shaped reservoir. Iternational Review of Hydrobiology 89: 352–362..
Prchalová M., Draštík V., Kubečka J., Sricharoendham B., Schiemer F., Vijverberg J. (2003) Acoustic study of fish and invertebrate behavior in a tropical reservoir. Aquatic Living Resources 16: 325–331..
Kubečka J., Čech M., Hohausová E., Vernooij S., Wagenvoort A., Peterka J., Hladík M., Vašek M., Prchalová M., Frouzová J., Draštík V., Říčan O., Pokorný O., Ketelaars H. (2002) Composition, biomass and habitat In: ResLim 2002, Extended Abstracts, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budějovice, August 12–16, 2002, Hydrobiological Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, Faculty of Biological Sciences University of South Bohemia:preferences of the fish stocks in three artificially destratified dutch reservoirs, pp. 131–134.

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Hydrobiology
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search