Publications

Total found: 26 records
Straškrábová V., Kasalický V., Šmilauer P., Kopylov A. (2012) Složení mikrobiálního společenstva pelagiálu v komplexním systému Bílého jezera, řeky Šeksny a Rabinské nádrže na horní Volze; význam abiotických a biologických factorů na rozlišení lokalit s využitím ordinační analýzy [Composition of pelagic microbial as In: Zborník príspevkov XVI. Konferencia SLS a ČLS Od molekúl po ekosystémy, Jasná, June 25–29, 2012, ISBN 978–80–971056–0–0: pp. 154–156.
Zeng Y., Kasalický V., Šimek K., Koblížek M. (2012) Genome sequences of two freshwater betaproteobacterial isolates, Limnohabitans species strains Rim28 and Rim47, indicate their capabilities as both photoautotrophs and ammonia oxidizers. Journal of Bacteriology 194: 6302-6303..
Šimek K., Kasalický V., Zapomělová E., Horňák K. (2011) Alga-derived substrates select for distinct Betaproteobacterial lineages and contribute to niche separation in Limnohabitans strains. Applied and Environmental Microbiology 77: 7307-7315..
Hahn M., Kasalický V., Jezbera J., Brandt U., Jezberová J., Šimek K. (2010) Limnohabitans curvus gen. nov. sp. nov., a planktonic bacterium isolated from freshwater lake. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 60: 1358–1365..
DOI: DOI: 10.1099/ijs.0.013292-0
Hahn M., Kasalický V., Jezbera J., Brandt U., Šimek K. (2010) Limnohabitans australis sp. nov. isolated from a freshwater pond and emended description of the genus Limnohabitans. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 60: 2946–2950..
Kasalický V., Jezbera J., Šimek K., Hahn M. (2010) Limnohabitans planktonicus sp. nov. and Limnohabitans parvus sp. nov., planktonic betaproteobacteria isolated from a freshwater reservoir, and emended description of the genus Limnohabitans. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 60: 2710–2714..

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Hydrobiology
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search