Publications

Total found: 26 records
Turek J., Hejzlar J., Žaloudík J. (2004) Vliv hydrologie na transport fosforu v povodí vodárenské nádrže Římov [Impact of hydrology on phosphorus transport in the catchment of drinking water reservoir Římov]. In: Kalousková, N., Dolejš, P. (eds.), Sborník konference Pitná voda 2004, 7. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží. Tábor, June 7–10, 2004, W&ET Team, Č. Budějovice, ISBN 80–239–2936–4:pp. 321–326.
Žaloudík J., Hejzlar J., Rohlík V. (2004) Dálkový průzkum a GIS při hodnocení vztahů krajinné struktury a koncentrace živin v povodí Lipna [Remote sensing and GIS in the assessment of relations between landscape structure and nutrient concentrations in the Lipno Reservoir catchment]. GEOinfo 2004 77–80..
Hejzlar J., Borovec J., Porcal P., Žaloudík J., Porcalová P. (2002) Redukce zdrojů fosforu v povodí nádrže Jordán [Reduction of P sources in the catchment of Jordán reservoir]. Vodní hospodářství 52: 51–53..
Hejzlar J., Borovec J., Porcal P., Žaloudík J., Porcalová P. (2002) Obnova eutrofizované nádrže Jordán: zdroje a retence živin v povodí [Recovery of the Jordán reservoir from eutrophication: nutrient sources and retention in the catchment]. In: Ambrožová, J. (ed.), 18. seminář Aktuální otázky vodárenské biologie, Praha, February 6–7, 2002, VŠCHT, Praha, pp. 151–158. ISBN 80–7080–467–X.
Borovec J., Hejzlar J., Porcal P., Žaloudík J., Nedvěd L., Porcalová P. (2001) Podaří se zvrátit eutrofizaci vodárensky využívané nádrže Jordán? (Is it possible to reverse eutrophication of the Jordan reservoir?). In: Kalousková, N., Dolejš, P. (eds.) Sborník z konference Pitná voda 2001, 6. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží, Tábor, May 21–24, 2001, W&ET Team, Č. Budějovice, pp. 283–288. ISBN 80–238–7058–0.
Hejzlar J., Žaloudík J., Rohlík V. (2001) Koncentrace živin (N, P) v tocích v povodí nádrže Lipno a jejich závislost na struktuře krajinného krytu (Concentrations of nutrients (N, P) in water courses in the basins of the Lipno reservoir and their relationships to land use). In: Mánek, J. (ed.) Sborník z konference Aktuality šumavského výzkumu, Srní, April 2–4, 2001, Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk, pp. 82–86.

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Hydrobiology
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search