Ms. Clafy Fernandes

Funkce: Doktorand - Oddělení mikrobiální ekologie vody

Kontaktní údaje

E-mail: clafy.fernandes@hbu.cas.cz
Místnost: 220 NB

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA