doc. Dr. Helge Balk, Dr.

Funkce: Pracovník

Publikace
Celkem nalezeno: 16 záznamů
Baran R., Tušer M., Balk H., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Jůza T., Koliada I. , Muška M., Sajdlová Z., Vejřík L., Kubečka J. (2019) Quantification of Chaoborus and small fish by mobile upward-looking echosounding Journal of Limnology 78 : 60-70.
DOI: 10.4081/jlimnol.2018.1837
Koliada I. , Balk H., Tušer M., Ptáček L., Kubečka J. (2019) Limitations of target detection in horizontal acoustic surveys of extremely shallow water bodies Fisheries Research 218 : 94-104 .
DOI: 10.1016/j.fishres.2019.05.005
Balk H., Søvegjarto B.S. , Tušer M., Frouzová J., Muška M., Draštík V., Baran R., Kubečka J. (2017) Surface-induced errors in target strength and position estimates during horizontal acoustic surveys. Fisheries Research 188 : 149-156 .
DOI: 10.1016/j.fishres.2016.12.017
Baran R., Jůza T., Tušer M., Balk H., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Jayasinghe A.D., Koliada I. , Mrkvička T., Muška M., Ricard D., Sajdlová Z., Vejřík L., Kubečka J. (2017) A novel upward-looking hydroacoustic method for improving pelagic fish surveys Scientific Reports 7 : 4823.
DOI: 10.1038/s41598-017-04953-6
Sajdlová Z., Draštík V., Jůza T., Říha M., Frouzová J., Čech M., Vašek M., Muška M., Blabolil P., Tušer M., Kratochvíl M., Peterka J., Mrkvička T., Balk H., Kubečka J. (2015) Fish behaviour in response to a midwater trawl footrope in temperate reservoirs. Fisheries Research 172 : 105–113.
DOI: 10.1016/j.fishres.2015.06.025
Muška M., Tušer M., Balk H., Kubečka J., Hladík M. (2014) Migrace ryb mezi údolní nádrží Lipno a přítoky na území NP Šumava [Fish migration between Lipno Reservoir and inflowing rivers in Šumava National Park]. In: Sborník semináře Zprůchodnění migračních překážek vodních toků, Praha, October 9, 2014, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky:pp. 41–43.
Tušer M., Frouzová J., Balk H., Muška M., Mrkvička T., Kubečka J. (2014) Evaluation of potential bias in observing fish with a DIDSON acoustic camera. Fisheries Research 155 : 114–121..
Rakowitz G., Tušer M., Říha M., Jůza T., Balk H., Kubečka J. (2012) Use of high-frequency imaging sonar (DIDSON) to observe fish behaviour towards a surface trawl. Fisheries Research 123–124 : 37–48..
Tušer M., Balk H., Mrkvička T., Frouzová J., Čech M., Muška M., Kubečka J. (2011) Validation of current acoustic dead-zone estimation methods in lakes with strongly sloped bottoms. Limnology and Oceanography: Methods 9 : 507-514..
Balk H., Lindem T., Kubečka J. (2009) New Cubic Cross filter detector for multi beam data recorded with DIDSON acoustic camera. In: Papadakis, J.S., Bjorno, L. (eds.), Underwater acoustic measurements, Technologies & Results. Foundation for Research & Technology, Heraklion, Greece, ISBN 978–960–98883–3–2:1461–1468.
Kubečka J., Frouzová J., Balk H., Čech M., Draštík V., Prchalová M. (2009) Regressions for conversion between target strength and fish length in horizontal acoustic surveys. In: Papadakis, J.S., Bjorno, L. (eds.), Underwater acoustic measurements, Technologies & Results. Foundation for Research & Technology, Heraklion, Greece, ISBN 978–960–98883–2–5:1039–1044.
Hohausová E., Kubečka J., Frouzová J., Husák Š., Balk H. (2008) Experimental biomass assessment of three species of freshwater aquatic plants by horizontal acoustics. Journal of Aquatic Plant Management 46 : 82-88.
Rakowitz G., Herold W., Fesl C., Keckeis H., Kubečka J., Balk H. (2008) Two methods to improve the accuracy of target-strength estimates for horizontal beaming. Fisheries Research 93 : 324-331.
Hohausová E., Kubečka J., Frouzová J., Husák Š., Balk H. (2007) Experimentální hodnocení biomasy vybraných druhů vodních makrofyt horizontální echolokací [Experimental assessment of biomass of selected species of aquatic macrophytes by horizontal echosounding]. In: Říhová Ambrožová, J. (ed.), Sborník konference Vodárenská biologie 2007, Praha, January 30–31, 2007. Vodní zdroje EKOMONITOR, Chrudim, ISBN 978–80–86832–23–4:pp. 100–105.
Frouzová J., Kubečka J., Balk H., Frouz J. (2005) Target strength of some European fish species and its dependence on fish body parameters. Fisheries Research 75 : 86–96..
Frouzová J., Kubečka J., Balk H., Frouz J. (2005) Target strength of some European fish species and its dependence on fish body parameters Fisheries Research 75 : 86-96.
DOI: 10.1016/j.fishres.2005.04.011

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA