O nás

Hydrobiologický ústav (HBÚ) je jedním z ústavů sdružených v Biologickém centru Akademie věd České republiky v Českých Budějovicích (IČO: 60077344; DIČ: CZ60077344).

Hlavním posláním ústavu je výzkum vzájemných vztahů mezi vodními organismy a jejich interakce s abiotickými faktory ve stojatých vodách, zejména v umělých nádržích. Jak výzkum na úrovni ekosystému tak výzkum soustředěný na poznání jednotlivých procesů probíhá v mezioborových týmech. Specializace pracovníků ústavu sahá od hydrochemie přes biochemii, mikrobiologii, algologii, protozoologii, zoologii zooplanktonu až po ichtyologii. Tato struktura umožňuje studium vztahů v potravních sítích oběma základními přístupy: "bottom-up" (odsdola nahoru - od živin směrem k rybám - produkce živé hmoty) a "top-down" (odshora dolů - od ryb k živinám - zpětnovazební regulace procesů z vyšších trofických úrovní).

Charakteristickým rysem HBÚ je vzájemné doplňování experimentální práce a terénního výzkumu s pravidelným dlouhodobým sledováním vybraných českých údolních nádrží, což umožňuje odlišení jevů nastávajících v různých časových měřítkách.

Série tří reportáží z Hydrobiologického ústavu v Jihočeské televizi (2018).

Detailní popis vědeckého zaměření ústavu v angličtině je k dispozici zde.

Mnoho vědeckých pracovníků ústavu je zapojeno do výuky a vědecké spolupráce s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.

Vědecká rada

Předsedkyně:

RNDr. Dagmara Sirová, Ph.D.

Místopředseda:

Doc. RNDr. Martin Čech, Ph.D.

Interní členové:

RNDr. Petr Blabolil, Ph.D.

Doc. RNDr. Martin Čech, Ph.D.

Mgr. Tomáš Jůza, Ph.D.

Prof. Ing. Jiří Kopáček, Ph.D.

Doc. Ing. Petr Porcal, Ph.D.

RNDr. Dagmara Sirová, Ph.D.

Doc. RNDr. Petr Znachor, Ph.D.

Externí členové:

Doc. Mgr. Michal Koblížek, Ph.D.

Doc. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.

Doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.

 

Výroční zprávy:

Research Report

Za rok 2021

Za rok 2020

Za rok 2019

Za rok 2018

Za rok 2017

Za rok 2016

Za rok 2015

Za rok 2014

Za rok 2013

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA