Semináře

Semináře Hydrobiologického ústavu BC AV ČR, v.v.i. a pobočky České limnologické společnosti v Českých Budějovicích


Podzim 2016

27.10.2016 Daniel A. Petrash (HBU)... seminář se koná od 15:30 v posluchárně B1 na PřF JU

Biogeochemistry of iron, nitrogen and phosphorus in a meromictic lake and its ferruginous sediments: Lake Medard, Czech Republic 

We 2.11.2016 Sandi Orlic (Ruđer Bošković Institute, Zagreb)

Application of -omics in the study of the Croatian coast water systems

3.11.2016 Zoltán Csabai (University of Pécs, Hungary)

Dispersal in aquatic beetles and bugs: synthesizing knowledge and finding the gaps

23.11.2016 Thomas Hein (Wassercluster Lunz and University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna)

Human modifications and extreme events – how river ecosystems respond

1.12.2016 Gerard Muyzer (University of Amsterdam)

Microbial community dynamics and alternative stable states in a seasonally stratified lake

 


Pokud není uvedeno jinak, semináře se konají vždy ve čtvrtek od 13:00 hodin v přednáškovém sále Hydrobiologického ústavu BC AV ČR v.v.i., Na sádkách 7, České Budějovice ("velká zasedačka" v přízemí). Přednášecím jazykem je angličtina.
Kontakt: Vojtěch Kasalický, e-mail: vojtech.kasalicky@hbu.cas.cz

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA