Semináře

Semináře Hydrobiologického ústavu BC AV ČR, v.v.i. a pobočky České limnologické společnosti v Českých Budějovicích


Jaro 2018

nejbližší:

24.5. 2018

Současné socio-ekonomické trendy v rybaření

Roman Lyach

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha

o přednášejícím

 

následující:

31.5. 2018

Různé přístupy v modelování přehrad

Dr. Susanne I. Schmidt

Institute for Environmental Sciences, University of Koblenz-Landau, Landau, Germany

Topic [EN]: When modelling lakes and reservoirs, the focus is usually on water quality, i.e. concentrations of nutrients and carbon compounds. These concentrations are the result of food web interactions. Organic compounds are degraded by the interactions within the whole food web. A computational fluid dynamics model coupled to an individual-based model for the organisms within the food web is presented. Advantages and disadvantages of such an approach compared to the standard approach of applying continuous ordinary differential equations are discussed.

 

bude upřesněno:

Community dynamics of bacteria and bacterivorous flagellates modulate carbon flow to higher trophic levels in freshwater ecosystems

Karel Šimek a kolegové

Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav

 

předešlé:

8.3. 2018

How body size and animal personalities affect predator-prey interactions, food webs and biodiversity threats

Gregor Kalinkat

Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries (IGB)

Abstract [en]

Přednáška je pořádána v úzké spolupráci s Davidem Boukalem (Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta)

 

15.3. 2018

The use of heterologous expression for the study of cyanobacterial secondary metabolites

Rabia MAZMOUZ

University Denis Diderot - Paris VII (France)

Abstract [en]

 

21.3. 2018, 10:30-15:00

Výsledky projektu MacFish

Jiří Peterka a kolektiv

Hlavní výsledky projektu Česko-Norského výzkumného programu uděleného Biologickému centru AV ČR, Hydrobiologickému ústavu.

Harmonogram semináře [en]

Stránky projektu

 

22.3. 2018

ENKI, IHB, and SOWA Limnological investigations of the Medard Lake

Jiří Peterka a kolegové

Pořádají Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav a Výzkumná infrastruktura SoWa; ENKI, o.p.s.

 


Pokud není uvedeno jinak, semináře se konají vždy ve čtvrtek od 13:00 hodin v přednáškovém sále Hydrobiologického ústavu BC AV ČR v.v.i., Na sádkách 7, České Budějovice ("velká zasedačka" v přízemí). Přednášecím jazykem je angličtina.
Kontakt: Vojtěch Kasalický, e-mail: vojtech.kasalicky@hbu.cas.cz

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA