Semináře

Semináře Hydrobiologického ústavu BC AV ČR, v.v.i. a pobočky České limnologické společnosti v Českých Budějovicích


Jaro 2018

nejbližší:

21.3. 2018, 10:30-15:00

Výsledky projektu MacFish

Jiří Peterka a kolektiv

Hlavní výsledky projektu Česko-Norského výzkumného programu uděleného Biologickému centru AV ČR, Hydrobiologickému ústavu.

Harmonogram semináře [en]

Stránky projektu

 

následující:

22.3. 2018

ENKI, IHB, and SOWA Limnological investigations of the Medard Lake

Jiří Peterka a kolegové

Pořádají Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav a Výzkumná infrastruktura SoWa; ENKI, o.p.s.

 

bude upřesněno:

Community dynamics of bacteria and bacterivorous flagellates modulate carbon flow to higher trophic levels in freshwater ecosystems

Karel Šimek a kolegové

Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav

 

předešlé:

8.3. 2018

How body size and animal personalities affect predator-prey interactions, food webs and biodiversity threats

Gregor Kalinkat

Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries (IGB)

Abstract [en]

Přednáška je pořádána v úzké spolupráci s Davidem Boukalem (Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta)

 

15.3. 2018

The use of heterologous expression for the study of cyanobacterial secondary metabolites

Rabia MAZMOUZ

University Denis Diderot - Paris VII (France)

Abstract [en]

 

 


Pokud není uvedeno jinak, semináře se konají vždy ve čtvrtek od 13:00 hodin v přednáškovém sále Hydrobiologického ústavu BC AV ČR v.v.i., Na sádkách 7, České Budějovice ("velká zasedačka" v přízemí). Přednášecím jazykem je angličtina.
Kontakt: Vojtěch Kasalický, e-mail: vojtech.kasalicky@hbu.cas.cz

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA