Semináře

Semináře Hydrobiologického ústavu BC AV ČR, v.v.i. a pobočky České limnologické společnosti v Českých Budějovicích


Jaro 2017

nadcházející:

06.04.2017

Bacterial responses to attack: Virulence factors or Anti-predator defense molecules

Gerald B Koudelka

(Univerzita v Buffalo, USA; Department of Biological Sciences)

 

plánované:

27.04.2017

57-year monitoring of the Slapy reservoir: What have we learned about plankton, phosphorus, hydrodynamics, and effects of a climate change?

J. Vrba, J. Hejzlar, M. Šorf

(Biologické Centrum AVČR v.v.i., Hydrobiologický ústav & Jihočeská univerzita, Přirodovědecká fakulta)

 

25.05.2017

Ecology, diversity, and adaptations of algae in springs and lakes

Marco Cantonati

(Trentino Nature & Science Museum, Italy & Drexel University, USA)

 

předešlé:

16.03.2017

Taxonomy of filamentous and less filamentous cyanobacteria [Taxonomie vláknitých a méně vláknitých sinic]

Otakar Strunecký

(Jihočeská univerzita, Laboratoř aplikované hydrobiologie & Botanický ústav AVČR v.v.i., Centrum pro algologii)

 

 


Pokud není uvedeno jinak, semináře se konají vždy ve čtvrtek od 13:00 hodin v přednáškovém sále Hydrobiologického ústavu BC AV ČR v.v.i., Na sádkách 7, České Budějovice ("velká zasedačka" v přízemí). Přednášecím jazykem je angličtina.
Kontakt: Vojtěch Kasalický, e-mail: vojtech.kasalicky@hbu.cas.cz

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA