Publikace

<<...4950515253...>>Jít na stranu: Potvrdit
Celkem nalezeno: 1086 záznamů
Hamsová K., Hejzlar J. (1999) Biologicky rozložitelné organické látky ve vodárenské nádrži Římov (Biodegradable organic substances in Římov Reservoir). In: Kalousková, N., Machula, T., Dolejš, P. (eds.), Sborník konference Pitná voda 1999, pp. 71-76. Tábor, May 31-June 3, 1999, W&ET Team Č. Budějovice.
Hartvich P., Kubečka J. (1999) Ztráty ryb procházejících turbínou údolní nádrže Lipno (Fish losses due to their turbine passage in the Lipno Reservoir). Bulletin VÚRH Vodňany 35: 85-90..
Hejzlar J., Borovec J., Porcal P., Dušek D. (1999) Nádrž Jordán: současný stav eutrofizace a návrh revitalizačních opatření (Jordán Reservoir: eutrophication status and possibilities of remediation). In: Kalousková, N., Machula, T., Dolejš, P. (eds.), Sborník konference Pitná voda 1999, pp.113-118. Tábor, May 31-June 3, 1999, W&ET Team Č. Budějovice.
Hejzlar J., Johanisová N. (1999) Má osvěta proti pracím práškům s fosforečnany smysl? (Has the campaign against phosphate detergents a sense?) Zpravodaj STUŽ 1: 43-45..
Hejzlar J., Růžička M., Diogo P. (1999) The use of water quality modelling for optimising operation of a drinking water reservoir. In: Vlasák, P., Filip, P., Chára, Z. (eds.), Problems in Fluid Mechanics and Hydrology, Vol. 2, Hydrology and Environmental Problems, pp. 475-482. Prague, June 23-26, 1999, Institute of Hydrodynamics AS CR, Prague.
Hejzlar J., Růžička M., Diogo P. (1999) Scénářová studie kvality vody v nádrži Římov s využitím modelu CE-QUAL-W2 (A scenrio study of water quality in Římov Reservoir). In: Kalousková, N., Machula, T., Dolejš, P. (eds.), Sborník konference Pitná voda 1999, pp. 91-98. Tábor, May 31-June 3, 1999, W&ET Team Č. Budějovice.
Hocking G., Hejzlar J., Borovec J. (1999) Modelling the sedimentation of inflow particulate matter in the longitudinal profile of a stratified reservoir. In: Vlasák, P., Filip, P., Chára, Z. (eds.), Problems in Fluid Mechanics and Hydrology, Vol. 1, Mechanics of Fluids and Disperse Systems, Rheology and Biomechanics, pp. 62-69. Prague, June 23-26, 1999, Institute of Hydrodynamics AS CR, Prague.
Ilinskaya N., Petrova N., Matěna J. (1999) The relationship between the level of inversion polymorphism and the type of water body, the season, and the year of observation in Chironomus plumosus L. (Diptera, Chironomidae). Russian Journal of Genetics 35: 908-917..
Komárková J., Laudares-Silva R., Senna P. (1999) Extreme morphology of Cylindrospermopsis raciborskii (Nostocales, Cyanobacteria) in the Lagoa do Peri, a freshwater coastal lagoon, Santa Catarina, Brazil. Algological Studies 94: 207-222..
Kopáček J., Hejzlar J., Porcal P., Nedoma J. (1999) Chemistry of Prášilské Lake and its tributaries during the 1998 summer temperature stratification. Silva Gabreta 3: 33-48..
Macek M., Martínez Pérez M., Hartman P., Castro Galván M., Ramírez García P. (1999) Zkušenosti s metodami kvantifikace Vibrio cholerae: příspěvek k poznání jeho pozice v přírodě (An experience with the methods of quantification of Vibrio cholerae: Contribution to the knowledge of its position in the environment). In: Sládeková, D. (ed.), Zborník referátov prednesených na seminári:Nové poznatky v mikrobioológii vody VII, pp. 35-40. Poprad, September 29-October 1, 1999, Československá spoločnosť mikrobiologická.
Matěna J., Kubečka J., Peterka J. (1999) Kvantitativní sledování larev candáta v údolní nádrži Lipno v letech 1995-1997 (Quantitative study of zander larvae in the Lipno Reservoir in 1995-1997). Bulletin VÚRH Vodňany 35: 75-84..
Nacházel K., Patera A., Hejzlar J. (1999) Možnosti využití metodických postupů teorie fuzzy množin a fuzzy logiky pro řízení manipulací s vodou v nádržích z vodárenského hlediska. (Possible uses of methodological procedures of fuzzy modelling and fuzzy logic for the operation of drinking water re In: Kalousková, N., Machula, T., Dolejš, P. (eds.), Sborník konference Pitná voda 1999, pp. 41-48. Tábor, May 31-June 3, 1999, W&ET Team Č. Budějovice.
Nacházel K., Patera A., Hejzlar J. (1999) Fuzzy model řízení jakosti vody v nádrži. I. část – Vývoj problému a metodika výzkumu (Fuzzy model of control of water quality in reservoir, I. part – Development of the problem and methodology of the investigation). Journal of Hydrology and Hydromechanics 47: 153-179..
Nacházel K., Patera A., Hejzlar J. (1999) Fuzzy model řízení jakosti vody v nádrži. II. část – Výsledky aplikace (Fuzzy model of control of water quality in reservoir, II. part – Results of application). Journal of Hydrology and Hydromechanics 47: 389-404..
Nedoma J., Vrba J., Hanzl T. (1999) Kvantifikace vláknitých mikroorganismů a jejich výskyt v acidifikovaných jezerech Šumavy (Quantification of filamentous microorganisms and their occurrence in acidified Bohemian Forest lakes). In: Sládečková, D. (ed.), Zborník referátov prednesených na seminári:Nové poznatky v mikrobioológii vody VII, pp. 27-34. Poprad, September 29-October 1, 1999, Československá spoločnost´ mikrobiologická.
Nesměrák I., Hejzlar J., Duras J. (1999) Současný a žádoucí stav eutrofizace nádrží a toků a jejich zatížení celkovým fosforem (Present and desirable state of eutrophication of reservoirs and rivers and their loading with total phosphorus). Vodní hospodářství 99: 91-94..
Posch T., Šimek K., Vrba J., Pernthaler J., Nedoma J., Sattler B., Sonntag B., Psenner R. (1999) Predator-induced changes of bacterial size-structure and productivity studied on an experimental microbial community. Aquatic Microbial Ecology 18: 235-246..
Růžička M., Hejzlar J., Balejová M. (1999) Modelování biologických procesů v údolních nádržích (Modelling of biological processes in reservoirs). In: Kalousková, N., Machula, T., Dolejš, P. (eds.), Sborník konference Pitná voda 1999, pp. 83-90. Tábor, May 31-June 3, 1999, W&ET Team Č. Budějovice.
Růžička M., Hejzlar J., Kafková D., Thébault J. (1999) Modelling of biological processes in reservoirs. In: Vlasák, P., Filip, P., Chára, Z. (eds.), Problems in Fluid Mechanics and Hydrology, Vol. 2, Hydrology and Environmental Problems, pp. 526-533. Prague, June 23-26, 1999, Institute of Hydrodynamics AS CR, Prague.
<<...4950515253...>>Jít na stranu: Potvrdit

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA