Publikace

<<12345...>>Jít na stranu: Potvrdit
Celkem nalezeno: 1086 záznamů
Hejzlar J., Jarošík J., Kopáček J., Vystavna Y. (2017) Koncentrace fosforu v nádržích Orlík a Slapy: výsledek socioekonomického vývoje v povodí a změny klimatu [Phosphorus concentration in the Orlík and Slapy reservoirs: a result of socio-economic trends in the catchment and climate change]. In: Kosour, D. et al. (edit.) Sborník konference Vodní nádrže 2017, 3.–4.10.2017, Brno, Povodí Moravy, s.p., ISBN 978-80-905368-5-2 60–67.
Hoetzinger M., Schmidt J., Jezberová J., Koll U., Hahn M. (2017) Microdiversification of a Pelagic Polynucleobacter Species Is Mainly Driven by Acquisition of Genomic Islands from a Partially Interspecific Gene Pool Applied and Environmental Microbiology 83: e02266–16 .
DOI: 10.1128/AEM.02266-16
Horňák K., Kasalický V., Šimek K., Grossart H. (2017) Strain-specific consumption and transformation of alga-derived dissolved organic matter by members of the Limnohabitans-C and Polynucleobacter-B clusters of Betaproteobacteria Environmental Microbiology 19: 4519–4535 .
DOI: 10.1111/1462-2920.13900
Jarić I., Roberts D.L., Gessner J., Solow A.R., Courchamp F. (2017) Science responses to IUCN Red Listing PeerJ 5: e4025.
DOI: 10.7717/peerj.4025
Jezberová J., Jezbera J., Znachor P., Nedoma J., Kasalický V., Šimek K. (2017) The Limnohabitans genus harbors generalistic and opportunistic subtypes: evidence from spatiotemporal succession in a canyon-shaped reservoir Applied and Environmental Microbiology 83: e01530-17.
DOI: 10.1128/AEM.01530-17
Johansen J., Mareš J., Pietrasiak N., Bohunická M., Zima J., Štenclová L., Hauer T. (2017) Highly divergent 16S rRNA sequences in ribosomal operons of Scytonema hyalinum (Cyanobacteria) PLoS ONE 12: e0186393.
DOI: 10.1371/journal.pone.0186393
Kalous L., Kuříková P., Kohout J., Rylková K., Petrtýl M., Čech M. (2017) Differences in spatial communities of European perch (Perca fluviatilis Linnaeus, 1758) fry in a canyon-shaped reservoir are not attributable to genetics Journal of Applied Ichthyology 33: 306–313.
DOI: 10.1111/jai.13305
Koh H. W., Hur M., Kang M. S., Ku Y. B., Ghai R., Park S. J. (2017) Physiological and genomic insights into the lifestyle of arsenite-oxidizing Herminiimonas arsenitoxidans Scientific Reports 7: 15007 .
DOI: 10.1038/s41598-017-15164-4
Komárek J., Komárková J., Ventura S., Kozlíková E., Rejmánková E. (2017) Taxonomic evaluation of cyanobacterial microflora from alkaline marshes of northern Belize. 3. Diversity of heterocytous genera Nova Hedwigia 105: 445-486.
DOI: 10.1127/nova_hedwigia/2017/0425
Kopáček J., Fluksová H., Hejzlar J., Kaňa J., Porcal P., Turek J. (2017) Changes in surface water chemistry caused by natural forest dieback in an unmanaged mountain catchment. Science of the Total Environment 584–585: 971–981 .
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.01.148
Kopáček J., Hejzlar J., Porcal P., Posch M. (2017) Trends in riverine element fluxes: A chronicle of regional socio-economic changes Water Research 125: 374–383.
DOI: 10.1016/j.watres.2017.08.067
Kopáček J., Kaňa J., Bičárová S., Fernandez I., Hejzlar J., Kahounová M., Norton S., Stuchlík E. (2017) Climate change increasing calcium and magnesium leaching from granitic alpine catchments. Environmental Science & Technology 51: 159–166.
DOI: 10.1021/acs.est.6b03575
Křeček J., Palan L. , Stuchlík E. (2017) Acid atmospheric deposition in a forested mountain catchment IFOREST-BIOGEOSCIENCES AND FORESTRY 10: 680-686.
DOI: 10.3832/ifor2319-010
Lusk S. , Hanel L. , Lojkásek B. , Lusková V., Muška M. (2017) Červený seznam mihulí a ryb České republiky [The Red List of lampreys and fishes of the Czech Republic] Příroda 34: 51-82.
Matěna J., Matěnová V., Blabolil P., Kopáček J., Peltanová J., Šorf M., Žaloudík J., Vrba J. (2017) Recovery of brown trout populations in streams exposed to atmospheric acidification in the Bohemian Forest Folia Zoologica 66 (1): 1–10 .
Matoušů A., Osudar R., Šimek K., Bussmann I. (2017) Methane distribution and methane oxidation in the water column of the Elbe estuary, Germany Aquatic Sciences 79 : 443–458. .
DOI: 10.1007/s00027-016-0509-9
Muška M., Blabolil P. (2017) Zajímavý nález mihule potoční (Lampetra planeri, Cephalaspidomorphi: Petromyzontiformes: Petromyzontidae) v Českých Budějovicích [Notable record of the brook lamprey (Lampetra planeri) in České Budějovice town, Czech Republic]. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 57: 127–130.
Petrik P., Salzmann K. , Hejzlar J., Pithart D., Fanta J. (2017) Voda v krajině a revitalizace [Water in landscape and revitalisations] Sborník příspěvků z Konference Krajinné inženýrství 2017 (Vokurka, A.) ISBN 978-80-263-1341-0 125-133.
Pitsch G., Adamec L., Dirren S., Nitsche F. , Šimek K., Sirová D., Posch T. (2017) The Green Tetrahymena utriculariae n. sp. (Ciliophora, Oligohymenophorea) with its endosymbiotic algae (Micractinium sp.), living in traps of a carnivorous aquatic plant Journal of Eukaryotic Microbiology 64: 322–335 .
DOI: 10.1111/jeu.12369
Poikane S., Ritterbusch D., Argillier C., Białokoz W., Blabolil P., Breine J., Jaarsma N., Krause T., Kubečka J., Lauridsen T., Nõges P., Peirson G., Virbickas T. (2017) Response of fish communities to multiple pressures: Development of a total anthropogenic pressure intensity index. Science of the Total Environment 586: 502–511.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.01.211
<<12345...>>Jít na stranu: Potvrdit

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA