Mgr. Ivana Vejříková

Rodné:Matějíčková

Funkce: Doktorand - Oddělení ekologie ryb a zooplanktonu

Kontaktní údaje

E-mail: ivana.vejrikova@gmail.com
Místnost: 325NB

Odborný životopis

2007–2010 BSc. student, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Biodegradace ropných uhlovodíků v podzemních vodách pomocí permeabilních reaktivních bariér, vedoucí práce: Doc. Ing. Jan Tříska, CSc.)

 

2010–2013 MSc. student, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Formy fosforu, hliníku a ţeleza v půdách povodí acidifikovaných horských jezer, vedoucí práce: RNDr. Jiří Kaňa, PhD.)

 

Od 2013 Ph.D. student Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Faktory ovlivňující průběh sukcese společenstva vodních rostlin hydricky revitalizovaných důlních jam, vedoucí práce: RNDr. Jiří Peterka, PhD.)

 

Od 2010 částečný úvazek na Hydrobiologickém ústavu BC AV ČR

 

IF publikace:

Vejříková I., Vejřík L., Syväranta J., Kiljunen M., Čech M., Vašek M., Sajdlová Z., Chung S.H.T., Šmejkal M., Blabolil P., Frouzová J., Peterka J. (2016) Distribution of Herbivorous Fish Is Frozen by Low Temperature. Scientific Reports 6, 39600; doi: 10.1038/srep39600.

 

Vejříková I., Eloranta A. P., Vejřík L., Šmejkal M., Čech M., Sajdlová Z., Holubová M., Frouzová J., Kiljunen M., Peterka J. (under review) Macrophytes shape individual trophic niche variation among generalist fishes.

 

Vejřík L., Vejříková I., Kočvara L., Sajdlová Z., Chung S.H.T., Šmejkal M., Peterka J., Čech M. (under review). Thirty-year-old paradigm about unpalatable perch egg strands disclaimed by the freshwater top-predator, the European catfish (Silurus glanis), PloSONE.

 

Vejřík L., Matějíčková I., Jůza T., Frouzová J., Seďa J., Blabolil P., Ricard D., Vašek M., Kubečka J., Říha M., Čech M. (2016). Small fish use the hypoxic pelagic zone as a refuge from predators. Freshwater Biology 61: 899-913.

 

Vejřík L., Matějíčková I., Seďa J., Blabolil P., Jůza T., Vašek M., Ricard D., Matěna J., Frouzová J., Kubečka J., Říha M., Čech M. (2016). Who is who: an anomalous predator-prey role exchange between cyprinids and perch. PloSONE 11(6): e0156430. doi:10.1371/journal.pone.0156430.

 

Konference:

Ústní prezentace

Matějíčková I., Vejřík L., Syväranta J., Kiljunen M., Čech M., Vašek M., Sajdlová Z., Chung S.H.T., Šmejkal M., Blabolil P., Frouzová J., Peterka J.: Is evolutionary trend to fish herbivory in higher latitude frozen by low temperature? Species on the move, 9-12 February 2016, Hobart, Tasmánie.

 

Matějíčková I.: Faktory ovlivňující průběh sukcese společenstva vodních rostlin hydricky revitalizovaných důlních jam (Factors influencing succession of macrophytes in post-mining lakes revitalized using hydric way). XIII. seminář z ekologie mokřadů a hydrobotaniky, 20–21 February 2014, Botanický ústav AV ČR v.v.i., úsek ekologie rostlin, Třeboň, Czech Republic.

 

Poster prezentace

Vejřík L., Matějíčková I., Frouzová J., Jůza T., Kubečka J., Čech M.: Hypoxic pelagic zone as a refuge for small fish  in a freshwater ecosystem. Species on the move, 9-12 February 2016, Hobart, Tasmánie.

 

Matějíčková I., Peterka J., Syväranta J., Vejřík L., Kočvara L.: Strong effect of macrophytes on fish trophic relationships, example of cyprinids in post-mining lakes (Czech Republic). Ecology of Fish in Lakes and Reservoirs, 8–11 September 2014, České Budějovice, Czech Republic. (1st place in Student poster competition).

 

Matějíčková I., Gewa B., Manumbor M.: Comparing species richness of Geometrid moths between Riverine and Primary Forests in Wanang III. Ecosystem Services and Biodiversity under the Changing World, 17–21 March 2012, Ryukoku University, Japan.

 

České publikace:

Vejřík L., Matějíčková I., Peterka J. (2016). Makrofyta: Nemilovaná, ale užitečná. Rybářství 3: 38-43.

Vejřík L., Matějíčková I. 2015: Mramor v peřejích. Příroda 7-8: 54-59.

Vejřík L., Matějíčková I. 2014: Hojící se jizvy severozápadu Čech. Moje země (4) 44–47.

Vejřík L., Matějíčková I. 2014: Stane se písmeno M synonymem českého potápění? Buddy potápění (4) 24–28.

Vejřík L., Matějíčková I. 2013: Historie, současnost a nejistá budoucnost nově vznikajících jezer na našem území (5) chemie a limnologie. Rybářství (5)

Vejřík L., Matějíčková I. 2013: Historie, současnost a nejistá budoucnost nově vznikajících jezer na našem území (1) jezero Barbora. Rybářství (1) 44–47.

Publikace
Celkem nalezeno: 7 záznamů
Vašek M., Vejřík L., Vejříková I., Šmejkal M., Baran R., Muška M., Kubečka J., Peterka J. (2017) Development of non-lethal monitoring of stable isotopes in asp (Leuciscus aspius): a comparison of muscle, fin and scale tissues. Hydrobiologia 785 : 327-335.
DOI: 10.1007/s10750-016-2940-2
Vejřík L., Vejříková I., Kočvara L., Sajdlová Z., Chung H., Šmejkal M., Peterka J., Čech M. (2017) Thirty-year-old paradigm about unpalatable perch egg strands disclaimed by the freshwater top-predator, the European catfish. (Silurus glanis). PLOS ONE 12 : e0169000..
DOI: 10.1371/journal.pone.0169000
Vejřík L., Matějíčková I., Jůza T., Frouzová J., Seďa J., Blabolil P., Ricard D., Vašek M., Kubečka J., Říha M., Čech M. (2016) Small fish use the hypoxic pelagic zone as a refuge from predators. Freshwater Biology 61 : 899–913.
DOI: 10.1111/fwb.12753
Vejřík L., Matějíčková I., Peterka J., Jůza T. (2016) Makrofyta: nemilovaná, ale užitečná [Macrophytes: Unloved, but Useful] Rybářství 2016 (3) : 38-43.
Vejřík L., Matějíčková I., Seďa J., Blabolil P., Jůza T., Ricard D., Vašek M., Matěna J., Frouzová J., Kubečka J., Říha M., Čech M. (2016) Who is who: An anomalous predator-prey role exchange between cyprinids and perch. PLOS ONE 11 : e0156430.
DOI: 10.1371/journal.pone.0156430
Vejříková I., Vejřík L., Syväranta J., Kiljunen M., Čech M., Blabolil P., Vašek M., Sajdlová Z., Hoang The C., Šmejkal M., Frouzová J., Peterka J. (2016) Distribution of herbivorous fish is frozen by low temperature? Scientific Reports 6 : AN 39600.
DOI: 10.1038/srep39600
Kaňa J., Šantrůčková H., Kopáček J., Peroutková M., Matějíčková I. (2014) Chemical and biochemical characteristics of soils in the catchments of Čertovo and Plešné lakes (Bohemian Forest) in 2010. Silva Gabreta 20 : 97–129. .

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA