RNDr. Michal Tušer, Ph.D.

Funkce: Odborný pracovník V&V - Oddělení ekologie ryb a zooplanktonu

Kontaktní údaje

Telefon: (+420) 737 329 542
E-mail: michal.tuser@gmail.com
Místnost: 237

Popis

Mé výzkumné cíle jsou zaměřeny směrem k pochopení časoprostorové distribuce ryb a také ebulice skleníkových plynů ve sladkovodních systémech primárně pomocí moderních akustických přístrojů. Od bakalářského studia se učím a zlepšuji své dovednosti v oboru podvodní akustiky. Pracuji na vývoji akustických metod, zpracování dat, identifikaci a měření velikosti cílů. Dále se podílím na projektech zaměřených na kvantitativních a kvalitativních odhadů rybích populací v rozsáhlých vnitrozemských vodních plochách po celé Evropě. V akustice mám hodně zkušeností s SIMRAD echoloty a DIDSON sonary a následným zpracováním jejich výstupů.

Odborný životopis

Vzdělání:
2013 PhD. v Hydrobiologii na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity, ČR (Detekce ryb moderními sonarovými systémy)

2007 Mgr. v Ekologii na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity, ČR (Orientace ryb v podélném profilu nádrže Římov)

2004 Bc. v Ekologii na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity, ČR (Slepá zóna v akustické detekci ryb blízko dna nádrží)

Akademické zaměstnání:

od 2002   vědecký pracovník na Biologickém centru Akademie věd České republiky, v.v.i., Hydrobiologický ústav, České Budějovice, Czech Republic

Granty a projekty:
2015-2012 Hydroakustické rozlišení mezi rybami a bublinami, a kvantifikace metanové ebulice v sladkovodních nádrží temporátní oblasti. Grantová agentura České republiky

2008 Acoustic studies of behavioural patterns among mesopelagic jellyfish Periphylla periphylla. University i Bergen & University i Oslo, Lurefjorden, Norway

2007 The monitoring of a spawning run of shad (Alosa fallax) on the River Ebro. AQUASON C./San Antonio Claret Barcelona, Spain

Kurzy:

2014 EchoView training course. České Budějovice, Česká republika (organizace a účast)

2013 PERGAMON training school (COST action). Sodankylä Research Station, Finsko

2011 Kurz polární ekologie - Paraziti ryb za polárním kruhem. Jihočeská univerzita, Svalbard, Norsko

Konference:

2015 Underwater Acoustics conference and exhibition (UACE2015). Kréta, Řecko (ústní prezentace)

2014 Ecology of Fish in Lakes and Reservoirs (EcoFiL). České Budějovice, Česká republika (organizace)

2012 Polar Ecology Conference 2012. České Budějovice, Česká republika (poster)

2010 Fish Sampling with Active Methods (FSAM). České Budějovice, Česká republika (organizace)

2009 Assessment of aquatic ecosystems Quality Using Acoustics (AQUA). Polish-Norwegian Research Fund, Polsko

2008 DIDSON-based Fish Assessment: Techniques for monitoring migratory fish in rivers. Alaska Chapter of the American Fisheries Society with Alaska Department of Fish and Game, Anchorage, Aljaška (ústní prezentace a elektronický poster)

2008 Ecosystem Approach with Fisheries Acoustics and Complementary Technologies (SEAFACTS), ICES 6th Symposium in Acoustics. Bergen, Norsko (ústní prezentace)

2007 Fish Stock Assessment Methods for Lakes and Reservoirs: Toward the true picture of fish stock. České Budějovice, Česká republika (ústní prezentace)

2004 ICES Annual Science Conference. Vigo, Španělsko

Publikace
Celkem nalezeno: 44 záznamů
Balk H., Søvegjarto B.S. , Tušer M., Frouzová J., Muška M., Draštík V., Baran R., Kubečka J. (2017) Surface-induced errors in target strength and position estimates during horizontal acoustic surveys. Fisheries Research 188 : 149-156 .
DOI: 10.1016/j.fishres.2016.12.017
Baran R., Jůza T., Tušer M., Balk H., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Jayasinghe A.D., Koliada I. , Mrkvička T., Muška M., Ricard D., Sajdlová Z., Vejřík L., Kubečka J. (2017) A novel upward-looking hydroacoustic method for improving pelagic fish surveys Scientific Reports 7 : 4823.
DOI: 10.1038/s41598-017-04953-6
Blabolil P., Ricard D., Boukal D.S. , Kubečka J., Říha M., Vašek M., Prchalová M., Čech M., Frouzová J., Jůza T., Muška M., Tušer M., Draštík V., Šmejkal M., Vejřík L., Peterka J. (2017) Optimal gillnet sampling design for the estimation of fish community indicators in heterogeneous freshwater ecosystems Ecological Indicators 77 : 368-376 .
DOI: 10.1016/j.ecolind.2017.02.036
Blabolil P., Říha M., Ricard D., Peterka J., Prchalová M., Vašek M., Čech M., Frouzová J., Jůza T., Muška M., Tušer M., Draštík V., Sajdlová Z., Šmejkal M., Vejřík L., Matěna J., Boukal D.S. , Ritterbusch D., Kubečka J. (2017) A simple fish-based approach to assess the ecological quality of freshwater reservoirs in Central Europe Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 418 : 53.
DOI: 10.1051/kmae/2017043
Kubečka J., Boukal D.S. , Baran R., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Hejzlar J., Jůza T., Matěna J., Muška M., Prchalová M., Říha M., Šmejkal M., Tušer M., Vašek M., Vejříková I. (2017) Může Lipno uspokojit všechny? [Can Lipno satisfy everyone] Rybářství 2017 (4) : 52-54.
Tušer M., Pîcek T., Sajdlová Z., Jůza T., Muška M., Frouzová J. (2017) Seasonal and spatial dynamics of gas ebullition in a temperate water-storage reservoir Water Resources Research 53 : 8266–8276.
DOI: 10.1002/2017WR020694
Axenrot T. , Guillard J., Říha M., Tušer M. (2016) Applying the European hydroacoustic standard on fish abundance estimation (EN 15910). Survey experiences from three European countries. Aqua reports 2016: 18 Department of Aquatic Resources, Swedish University of Agricultural Sciences, Drottningholm Lysekil Öregrund, ISBN 978–91–576–9451–5: 22 p.
Jůza T., Zamanová J., Tušer M., Sajdlová Z., Baran R., Vašek M., Ricard D., Blabolil P., Wagenvoort A., Ketelaars H.A.M. , Kubečka J. (2016) Pelagic occurrence and diet of invasive round goby Neogobius melanostomus (Actinopterygii, Gobiidae) juveniles in deep well-mixed European reservoirs. Hydrobiologia 768 : 197–209.
DOI: 10.1007/s10750-015-2548-y
Vašek M., Prchalová M., Říha M., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Jůza T., Kratochvíl M., Muška M., Peterka J., Sajdlová Z., Šmejkal M., Tušer M., Vejřík L., Znachor P., Mrkvička T., Seďa J., Kubečka J. (2016) Fish community response to the longitudinal environmental gradient in Czech deep-valley reservoirs: Implications for ecological monitoring and management. Ecological Indicators 63 : 219–230.
DOI: 10.1016/j.ecolind.2015.11.061
Blabolil P., Říha M., Peterka J., Prchalová M., Vašek M., Frouzová J., Jůza T., Muška M., Tušer M., Draštík V., Ricard D., Sajdlová Z., Šmejkal M., Vejřík L., Matěna J., Borovec J., Kubečka J. (2015) Nový nástroj na zlepšení kvality vodních ekosystémů [A new tool for improvement the quality of water ecosystems]. In: Rádková, V., Bojková, J. (eds.) Sborník příspěvků XVII. konference ČLS a SLS "Voda – věc veřejná", Mikulov, June 29–July 3, 2015. Masarykova univerzita, Brno, ISBN 978–80–210–7874–1: pp. 41–45.
Frouzová J., Tušer M., Stanovsky P. (2015) Quantification of methane bubbles in shallow waters using horizontal hydroacoustical observations. Limnology and Oceanography Methods 13 : 609–616 .
DOI: 10.1002/lom3.10051
Jůza T., Ricard D., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Muška M., Peterka J., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Tušer M., Vašek M., Vejřík L., Kubečka J. (2015) Species-specific gradients of juvenile fish density and size in pelagic areas of temperate reservoirs. Hydrobiologia 762 : 169–181.
DOI: 10.1007/s10750-015-2346-6
Říha M., Ricard D., Vašek M., Prchalová M., Mrkvička T., Jůza T., Čech M., Draštík V., Muška M., Kratochvíl M., Peterka J., Tušer M., Seďa J., Blabolil P., Bláha M., Wanzenböck J., Kubečka J. (2015) Patterns in diel habitat use of fish covering the littoral and pelagic zones in a reservoir. Hydrobiologia 747 : 111–131 .
DOI: 10.1007%2Fs10750-014-2124-x
Sajdlová Z., Draštík V., Jůza T., Říha M., Frouzová J., Čech M., Vašek M., Muška M., Blabolil P., Tušer M., Kratochvíl M., Peterka J., Mrkvička T., Balk H., Kubečka J. (2015) Fish behaviour in response to a midwater trawl footrope in temperate reservoirs. Fisheries Research 172 : 105–113.
DOI: 10.1016/j.fishres.2015.06.025
Zelenková E., Slavík O., Douda K., Hladík M., Horký P., Simon O. , Dort B., Tušer M., Muška M. (2015) Soužití ve Vltavském luhu. Co nového s perlorodkou [Coexistence in the Vltava floodplain – What's new with pearl mussel] ? Šumava: čtvrtletník správy NP a CHKO Šumava – příroda – zajímavosti – historie. Jaro. 8-11.
Blabolil P., Peterka J., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Jůza T., Kratochvíl M., Matěna J., Muška M., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Tušer M., Vašek M., Vejřík L., Kubečka J. (2014) Minulost, současnost a budoucnost jezerních pstruhů [Past, present and future of lake trauts]. In: Ličko, B. (ed.) Konference Současný stav a možnosti zlepšení poulace lipana podhorního a pstruha obecného, Rychnov nad Kněžnou, October 4–5, 2014, Český rybářský svaz:pp. 63–68.
Blabolil P., Říha M., Peterka J., Prchalová M., Vašek M., Jůza T., Čech M., Draštík V., Kratochvíl M., Muška M., Tušer M., Frouzová J., Ricard D., Šmejkal M., Vejřík L., Duras J., Matěna J., Borovec J., Kubečka J. (2014) Současný stav nádrží v České republice z hlediska složení rybích obsádek [The current status of Czech reservoirs based on fish community composition]. Vodní hospodářství 64 : 5–11..
Jůza T., Vašek M., Kratochvíl M., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Muška M., Peterka J., Prchalová M., Říha M., Tušer M., Kubečka J. (2014) Chaos and stability of age-0 fish assemblages in a temperate deep reservoir: unpredictable success and stable habitat use. Hydrobiologia 724 : 217–234..
Muška M., Tušer M., Balk H., Kubečka J., Hladík M. (2014) Migrace ryb mezi údolní nádrží Lipno a přítoky na území NP Šumava [Fish migration between Lipno Reservoir and inflowing rivers in Šumava National Park]. In: Sborník semináře Zprůchodnění migračních překážek vodních toků, Praha, October 9, 2014, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky:pp. 41–43.
Tušer M., Frouzová J., Balk H., Muška M., Mrkvička T., Kubečka J. (2014) Evaluation of potential bias in observing fish with a DIDSON acoustic camera. Fisheries Research 155 : 114–121..

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA