RNDr. Jiří Kaňa, Ph.D.

Funkce: Vědecký pracovník - Oddělení hydrochemie a ekologického modelování

Kontaktní údaje

Telefon: 420387775827
E-mail: jiri.kana@centrum.cz
Místnost: 228

Popis

Cyklus živin v horských lesních a alpinských půdách, vliv chemismu půd na kvalitu povrchových vod.

Odborný životopis

Vzdělání: 1995-2001 Biologická fakulta JU, bakalářský obor Chemická a mikrobiologická analytika životního prostředí, magisterský obor Limnologie.  Téma magisterské práce: Faktory ovlivňující koncentraci hliníku v šumavských jezerech.

2001 – 2006 Doktorandský obor Ekologie na Biologické fakultě JU. Téma disertační práce: Impact of soil characteristics on water chemistry of acidified mountain lakes in the Bohemian Forest and the Tatra Mountains.

Praxe: 2000-2007 BC AV ČR, Hydrobiologický ústav (HBÚ)

2007-  HBÚ a PřF JU vědecký pracovník a odborný asistent.

Projekt: Jaké jsou hlavní mechanismy ovlivňující přeměny N v horských lesních půdách saturovaných dusíkem? 2009–2011, GAAV

Výuka Chemické a biologické polutanty ve vodě a ovzduší (KBE103)
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aplikovaná ekologie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Publikace
Celkem nalezeno: 30 záznamů
Kopáček J., Fluksová H., Hejzlar J., Kaňa J., Porcal P., Turek J. (2017) Changes in surface water chemistry caused by natural forest dieback in an unmanaged mountain catchment. Science of the Total Environment 584–585 : 971–981 .
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.01.148
Kopáček J., Kaňa J., Bičárová S., Fernandez I., Hejzlar J., Kahounová M., Norton S., Stuchlík E. (2017) Climate change increasing calcium and magnesium leaching from granitic alpine catchments. Environmental Science & Technology 51 : 159–166.
DOI: 10.1021/acs.est.6b03575
Kopáček J., Hejzlar J., Kaňa J., Porcal P., Turek J. (2016) The sensitivity of water chemistry to climate in a forested, nitrogen-saturated catchment recovering from acidification. Ecological Indicators 63 : 196–208.
DOI: 10.1016/j.ecolind.2015.12.014
Tahovská K., Čapek P., Šantrůčková H., Kaňa J., Kopáček J. (2016) Measurement of in situ phosphorus availability in acidified soils using iron-infused resin. Communications in Soil Science and Plant Analysis 47 : 487–494.
DOI: 10.1080/00103624.2015.1123721
Kaňa J., Tahovská K., Kopáček J., Šantrůčková H. (2015) Excess of organic carbon in mountain spruce forest soils after bark beetle outbreak altered microbial N transformations and mitigated N-saturation. PLOS ONE 10 : e0134165.
DOI: 10.1371/journal.pone.0134165
Kopáček J., Bičárová S., Hejzlar J., Hynštová M. M., Kaňa J., Mitošinková M., Porcal P., Stuchlík E., Turek J. (2015) Catchment biogeochemistry modifies long-term effects of acidic deposition on chemistry of mountain lakes. Biogeochemistry 125 : 315–335 .
DOI: 10.​1007/​s10533-015-0127-y
Kopáček J., Cudlín P., Fluksová H., Kaňa J., Pîcek T., Šantrůčková H., Svoboda M., Vaněk D. (2015) Dynamics and composition of litterfall in an unmanaged Norway spruce (Picea abies) forest after bark-beetle outbreak. Boreal Environment Research 20 : 305–323.
Kopáček J., Hejzlar J., Kaňa J., Norton S., Stuchlík E. (2015) Effects of acidic deposition on in –lake phosphorus availability: A lesson from lakes recovering from acidification. Environmental Science & Technology 49 : 2895–2903 .
DOI: 10.1021/es5058743
Kaňa J., Šantrůčková H., Kopáček J., Peroutková M., Matějíčková I. (2014) Chemical and biochemical characteristics of soils in the catchments of Čertovo and Plešné lakes (Bohemian Forest) in 2010. Silva Gabreta 20 : 97–129. .
Kaňa J., Tahovská K., Kopáček J. (2013) Response of soil chemistry to forest dieback after bark beetle infestation. Biogeochemistry 113 : 369–383..
Kopáček J., Fluksová H., Hejzlar J., Kaňa J., Porcal P., Turek J., Žaloudík J. (2013) Chemistry of tributaries to Plešné and Čertovo lakes during 1998–2012. Silva Gabreta 19 : 105–137..
Kopáček J., Fluksová H., Kaňa J., Porcal P., Turek J., Žaloudík J. (2013) Chemical composition of atmospheric deposition in the catchments of Plešné and Čertovo lakes in 1998–2012. Silva Gabreta 19 : 1–23..
Tahovská K., Kaňa J., Bárta J., Oulehle F., Richter A., Šantrůčková H. (2013) Microbial N immobilization is of great importance in acidified mountain spruce forest soils. Soil Biology & Biochemistry 59 : 58–71..
Kaňa J., Kopáček J., Camarero L., Garcia-Pausas J. (2011) Phosphate sorption characteristics of European Alpine soils. Soil Science Society of America Journal 75 : 862-870..
Kopáček J., Čudlin P., Svoboda M., Chmelíková E., Kaňa J., Pîcek T. (2010) Composition of Norway spruce litter and foliage in atmospherically acidified and nitrogen-saturated Bohemian Forest stands, Czech Republic. Boreal Environment Research 15 : 413–426..
Kopáček J., Hejzlar J., Kaňa J., Norton S., Porcal P., Turek J. (2009) Trends in aluminium export from a mountainous area to surface waters, from deglaciation to the recent. Effects of vegetation and soil development, atmospheric acidification, and nitrogen-saturation. Journal of Inorganic Biochemistry 103 : 1439–1448..
Kaňa J., Kopáček J. (2006) Sulphate sorption characteristics of the Bohemian Forest soils. Silva Gabreta 11 : 3–12..
Kaňa J., Kopáček J. (2006) Impact of soil sorption characteristics and bedrock composition on phosphorus concentrations in two Bohemian Forest lakes. Water, Air, and Soil Pollution 173 : 243–259..
Kopáček J., Kaňa J., Šantrůčková H. (2006) Pools and composition of soils in the alpine zone of the Tatra Mountains. Biologia 61 : S35–S49..
Kopáček J., Turek J., Hejzlar J., Kaňa J., Porcal P. (2006) Element fluxes in watershed-lake ecosystems recovering from acidification: Plešné Lake, the Bohemian Forest, 2001–2005. Biologia 61 : S427–S440. .

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA