Datum: 17.01.2018

V evropských vodách vládne sumec velký

Sumec velký je vrcholovým predátorem sladkovodních ekosystémů Evropy. Přesto, že se v posledních letech pod vlivem člověka stále šíří na nové lokality, existuje paradoxně málo informací o potravním chování tohoto druhu.

Nová studie ukázala, že hlavním klíčem k úspěšné existenci tohoto druhu, a patrně i jiných velkotělých vrcholových predátorů, je jejich obrovský stupeň generalismu. To znamená, že tito velcí dravci nejsou specializovaní na určitý zdroj kořisti, ale využívají široké spektrum dostupných potravních nabídek, aby uspokojili potravní nároky svého velkého těla. Další typickou vlastností těchto predátorů je jejich rychlá učenlivost na nové potravní zdroje. Díky těmto vlastnostem a nízkému stupni kanibalismu je sumec schopen vytvářet poměrně početné populace, které svým plošným působením řídí chod vodních ekosystémů. 

Více o potravním chování a vlivu tohoto druhu vrcholového predátora na ekosystém se dozvíte ve studii: Vejřík L., Vejříková I.Blabolil P., Eloranta A.P., Kočvara L.Peterka J., Sajdlová Z., Chung S. H. T., Šmejkal M., Kiljunen M., Čech M. (2017) European catfish (Silurus glanis) as a freshwater apex predator drives ecosystem via its diet adaptability. Scientific reports DOI:10.1038/s41598-017-16169-9.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA