Datum: 19.12.2017

Ivan Jarić získal Fellowship J. E. Purkyně

Na Biologické centrum přichází mezinárodně uznávaný odborník na problematiku biologie ryb, Ivan Jarić. Na Hydrobiologickém ústavu povede nově vznikající skupinu pro výzkum biologie a chování ryb pomocí telemetrických metod. Akademie věd ČR podpořila příchod Ivana Jariće z německého vědeckého institutu Leibniz-Institute for Freshwater Ecology and Inland Fisheries do České republiky udělením pětiletého stipendia Fellowship Jana Evangelisty Purkyně pro význačné perspektivní vědecké pracovníky.

Dr. Jarić se zabývá zejména výzkumem ryb, a to především biologií a ochranou ohrožených jeseterů, dále dopady invazivních druhů na biodiverzitu a ekotoxikologii ve vodním prostředí. Ve své práci kombinuje řadu metodických přístupů spolu s matematickými modely k objasnění klíčových otázek týkajících se nejen biologie ryb, ale i rybářského managemetnu a výzkumu a ochrany biodiverzity ve vodním prostředí.

Na Hydrobiologickém ústavu Biologického centra povede nově vznikající skupinu FishTEG (Fish Telemetry Group), která zkoumá biologii a chování ryb pomocí pozičního telemetrického systému. Toto zařízení funguje tak, že se ryby označí malými vysílačkami a v nádrži se rozmístí přijímače, které několikrát za minutu po řadu měsíců automaticky zaměřují přesnou pozici ryby. Z tohoto ohromného souboru dat pak lze získat revoluční informace o chování ryb. Telemetrické výsledky rozšíří nová skupina i na další ekologická témata a společně s multidisciplinárním přístupem přispěje k řešení řady témat obecně ekologických, tak i aplikovaných.

Fellowship J. E. Purkyně uděluje předsedkyně Akademie věd ČR po projednání Akademickou radou jednou ročně několika perspektivním vědcům. V minulých letech získali na Biologickém centru toto významné ocenění Jan Hrček (2016), Martin Kolisko (2015) a Michail Kotsyfakis (2009). 

 

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA