Datum: 29.09.2017

Průzkumy ryb nádrží a jezer: Nový způsob mobilní echolokace

Použití echolotů lze vnímat jako nesmírně účinný nástroj pro zkoumání vodních ekosystémů. Jejich nespornou výhodou je jejich šetrnost, neruší a nepoškozují sledované objekty. Například v mořských systémech jsou echoloty zásadním přístupem pro studium rybích společenstev i dalších pelagických organizmů. Při studiu rybích společenstev evropských nádrží a jezer jsme zjistili, že je získání kvantitativních informací echoloty podstatně těžší. Souvisí to se skutečností, že v mnoha nádržích žije většina ryb v mělkých vrstvách (0-4 m pod hladinou). Paradoxně, průzkum těchto vrstev echoloty se ukazuje jako mnohem obtížnější než průzkum vrstev hlubokých.

Velkou naději skládala odborná komunita do tzv. horizontálních průzkumů vrstev vody pod hladinou (echolotový kužel namířený horizontálně pod hladinou). Komplexní vyhodnocení těchto sledování ukázalo vysokou míru interference ultrazvukových vln odražených od hladiny, které ovlivňují kvalitu signálů (Balk a kol. 2017).

Obr.1: Nový mobilní systém sledování kuželem vědeckého echolotu ze spodu na horu (up-looking, Kubečka a kol., 2015, Baran, a kol. 2017). Nahoře transportní poloha, dole pracovní poloha při průzkumu.

Možnosti zpřesnění horizontálních průzkumů budou dále studovány, avšak pro získávání kvalitních informací o rybách volné vody nádrží a jezer byl vyvinut alternativní systém, kdy používáme akustické vysílače předsunuté před výzkumné plavidlo a ponořené pod vrstvu s výskytem povrchových ryb do hloubky cca 8 m (Obr. 1). Získané akustické signály jsou na rozdíl od horizontálního použití velmi čisté, prosté šumů a umožňují sledovat nejen ryby, ale i některé formy vodních bezobratlých. Nejnovější výsledky srovnání s úlovky přímých odlovů tralováním ukazují na velmi dobrou shodu (Baran a kol. 2017), a proto je tato metoda velmi nadějným přístupem pro studium množství, prostorového výskytu a chování ryb ve velkých vodách.

 

Obr. 2 Montáž echolotových vysílačů na ponorný nosič předsunutý před přídí výzkumného plavidla.

Obr. 3: Průzkum nádrže se zanořeným nosičem vysílačů.

 

Publikace:

Balk H., Søvegjarto, B.S. Tušer M., Frouzová, J., Muška M., Draštík, V., Baran, R., Kubečka J., 2017 Surface-induced errors in target strength and position estimates during horizontal acoustic surveys. Fisheries Research, 188: 149-156. http://dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2016.12.017

Baran R., Jůza, T., Tušer, M., Balk, H., Blabolil P., Čech, M., Draštík, V., Frouzová, J., Jayasinghe A.D., Koliada, I., Mrkvička T., Muška, M., Ricard, D., Sajdlová, Z., Vejřík, L., Kubečka, J. 2017: A novel upward-looking hydroacoustic method for improving pelagic fish surveys. Scientific Reports | 7: 4823 | DOI:10.1038/s41598-017-04953-6 1

Kubečka, J., Tušer, M., Komárek V., 2015. Zařízení pro vzdálené sledování vodních živočichů. CZ. patent č. 305610 PV 2014-608

 

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA