Datum: 03.05.2017

Cena předsedkyně GA ČR 2017

Předsednictvo Grantové agentury ČR rozhodlo na svém zasedání 12. dubna 2017 o udělení Ceny předsedkyně GA ČR za rok 2017.

Cena předsedkyně GA ČR za rok 2017 byla udělena projektu

P504-12-1218, "Vliv přirozeného rozpadu horských smrkových porostů na mikroklima, chemismus a biodiversitu terestrických a vodních ekosystémů",

jehož řešitelem byl prof. Ing. Jiří Kopáček, Ph.D.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA