Datum: 28.02.2017

Hydrobiologové vybudují plovoucí mokřady

Plovoucí ostrovy z plastových lahví a nádob mají v plánu vytvořit pracovníci Hydrobiologického ústavu BC AV ČR. Tyto experimentální plochy poslouží jako mokřady, které budou snižovat živinovou zátěž a zvyšovat biologickou rozmanitost v nádržích.

Výzkum se uskuteční v rámci projektu financovaném Technologickou agenturou ČR „Plovoucí zelené ostrovy, perspektivní alternativa pro zlepšení ekologického potenciálu a podporu rozvoje litorálních společenstev na vodních nádržích“.

V současné době probíhá sběr PET lahví a plastových nádob. Zájemci mohou vymyté, zazátkované a nesešlápnuté nádoby odložit v kontejnerech umístěných na obou dvou recepcích Biologického centra, tj. v areálu na Branišovské a v areálu Na Sádkách.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA