Datum: 02.02.2017

Hledáme ředitele

Rada Biologického centra AV ČR, v.v.i. hledá kandidáta/ku na ředitele Hydrobiologického ústavu.

Rada Biologického centra Akademie věd ČR, v. v. i. (dále BC),
vyhlašuje veřejné výběrové řízení
na obsazení pozic ŘEDITELŮ/ŘEDITELEK následujících organizačních součástí BC:


Entomologický ústav (www.entu.cas.cz)
Hydrobiologický ústav (www.hbu.cas.cz)
Parazitologický ústav (www.paru.cas.cz)
Ústav molekulární biologie rostlin (www.umbr.cas.cz)
Ústav půdní biologie (www.upb.cas.cz)

Požadavky:

  • splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. 4) – 6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích,

  • vysokoškolské vzdělání v oboru přírodních, zejména biologických, věd

  • vědecká nebo vědeckopedagogická kvalifikace

  • významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti

  • organizační schopnosti a zkušenosti

  • morální bezúhonnost

  • jazykové znalosti

Funkční období je pětileté, s datem nástupu od 1. července 2017.


Písemné přihlášky se stručným životopisem v anglickém jazyce, doklady o dosažené kvalifikaci, pře-hledem dosavadní praxe, seznamem publikací a nástinem vědecké a řídící koncepce zašlete na adresu:
Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Sekretariát, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice
a rovněž v elektronické podobě (formát pdf) na adresu hana.machova@bc.cas.cz ,
obojí nejpozději do 1. března 2017

Předpokládá se, že při případném osobním pohovoru před výběrovou komisí přednese ucha-zeč/uchazečka svou představu o záměrech, které by chtěl/a na pozici ředitele/ředitelky realizovat.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA