Datum: 05.01.2017

Rozšíření herbivorních ryb je dáno nízkou teplotou

Omnivorní ryby při různých teplotách preferují různou měrou živočišnou vs. rostlinnou potravu .

Počet herbivorů mezi ektotermními obratlovci klesá s rostoucí zeměpisnou šířkou. Ve vyšších zeměpisných šířkách jsou ryby konzumující rostlinnou potravu výhradně omnivorní. V naší studii jsme zjišťovali, zda omnivorní ryby v některých případech preferují rostlinnou potravu, či zda je v případě dostupnosti vždy preferována potrava živočišná. Výsledky experimentu ukázaly, že omnivorní ryby při různých teplotách preferují různou měrou živočišnou vs. rostlinnou potravu (viz graf). Perlínovi (Scardinius erythrophthalmus), jakožto modelovému druhu, byly nabídnuty tři odlišné poměry živočišné vs. rostlinné stravy – 1:1 (šedivě), 1:10 (modře) a 1:400 (zeleně), při třech různých teplotách – 16, 20 a 24 °C. Rostlinná potrava byla nejvíce preferovaná za nejvyšší teploty a při nejvyšším množství nabídnuté rostlinné složky. Klesající množství nabízené rostlinné potravy a vzrůstající množství živočišné vedlo ke snížení preference rostlin. Při nižší teplotě není aktivní enzym celuláza zodpovědný za štěpení celulózy, a proto se ryby při teplotě 16 °C rostlinné potravě vyhýbaly.

 

 

Za absencí výhradních herbivorů v populacích ryb ve vyšších zeměpisných šířkách tedy stojí hlavně teplota. Ve studii dále diskutujeme vliv aktuálních klimatických změn na rozšíření herbivorní strategie. Více podrobností naleznete v následující publikaci:

 

Vejříková I., Vejřík L., Syväranta J., Kiljunen M., Čech M., Blabolil P., Vašek M., Sajdlová Z., Chung S., Šmejkal M., Frouzová J., Peterka J. (2016). Distribution of herbivorous fish is frozen by low temperature. Scientific Reports 6. doi: 10.1038/srep39600.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA